5-ly-do-duy-nhat-ban-nen-tha-thu
09 Th12

Tại sao đây là phần khó nhất nhưng mà cái tốt bạn có thể làm hôm nay .

Nếu nó là dễ dàng mọi người sẽ làm . Tại sao đây là cái khó nhất và cái tốt nhất bạn có thể làm cho bản thân ngày hôm nay . Trong hành trình sống trước đây của tôi cái khó nhất với tôi để làm nhưng cũng là cái tốt nhất là làm thất vọng mọi người , tất cả mọi người . Tôi đã làm phá vỡ bữa tiệc …

Như nào tôi đã làm thất vọng mọi người bởi vì tôi đã không làm cái gì họ muốn tôi làm . Bạn bè gia đình họ giống như : hãy kiếm một công việc bình thường trong ma trận cuộc sống này , hãy giống như những người khác . Nhưng tôi đã có kế hoạch riêng của tôi . Tôi đã theo trái tim của tôi thay vì theo những người khác . Đó là khó khăn bởi vì nó luôn luôn khó khăn khi làm thất vọng mọi người mà yêu quý mà đúng không ? Bạn có thể nói tôi yêu quý họ , tôi yêu họ .. tôi biết đó là tại sao rất nhiều người làm cái gì người khác muốn họ làm nhưng họ không muốn làm cái đó . Tôi đã bắt đầu nhận ra rằng tất cả chúng ta đều được lập trình trong ma trận này . Tôi đã bị lập trình , mẹ tôi đã bị lập trình , bà tôi cũng bị lập trình.  Nhưng bạn phải hiểu cái này họ đã chỉ cho tôi cái lập trình mà đã được chuyển giao đến họ . Và tôi nói kiểu như tôi sẽ làm nó theo cách của tôi . Tôi muốn được tự do bởi vì vũ trụ sẽ bộc lộ bí mật của nó cho người dám theo trái tim của họ . Nó là khó khăn khi bạn bỏ qua mong đợi của xã hội . Đó là khó khăn khi bạn ngừng làm hài lòng mọi người mà yêu quý bạn . Nhưng đó là cái cho bạn tự do nhất trên thế giới . Và bây giờ bạn sẽ thực sự tự do bởi vì bây giờ bạn đã bỏ qua sự mong đợi của xã hội . Bạn bỏ qua cái gì họ muốn bạn trở thành . Bạn sẽ trở thành người bạn biết bạn đến đây để trở thành

Leave a comment