nhu-nao-de-chuyen-sang-yeu-ban-than
27 Th12

Như nào để chấp nhận bản thân 100%

Đó là một khoảnh khắc khó chịu ở nơi mà bạn thấy một nhóm người có thể là một bữa tiệc , ở một câu lạc bộ , hoặc họ đến nhà bạn và bạn lảng tránh họ , bạn đi xung quanh họ , bạn không nhìn thẳng vào mắt họ , bạn đang run , bạn đang căng thẳng , bạn đang sợ hãi… đó là tôi trước đây . Tôi đã sợ hãi không phải tất cả mọi người nhưng một số người nhất định . Tại sao ? Bởi vì tôi cảm thấy thấp kém hơn họ .

Như nào để chấp nhận bản thân 100% . Cái gì đã thay đổi , rất nhiều cái đã thay đổi . Nhiều người chúng ta không chấp nhận bản thân bởi vì chúng ta đang cố gắng quá nhiều . Khi người khác yêu bạn , đó không phải là cái tiên quyết cho hạnh phúc của bạn . Khi bạn chấp nhận bản thân 100% , đó là cái tiên quyết cho hạnh phúc của bạn bởi vì nó luôn bắt đầu với bạn . Đó là cái gì tôi đã thấy trong hành trình cuộc sống của tôi . Chúng ta phải nhìn vào nó theo 3 chiều , nhiều người đã viết nói : họ không chấp nhận bản thân họ , họ không thích cơ thể của họ , họ cảm thấy họ không muốn ở đây . Họ không thích công việc của họ nhưng họ không thể đi đâu . Họ không thích hoàn cảnh cuộc sống của họ . Nói luôn bắt đầu với cơ thể , đó là phương tiện tuyệt vời chúng ta sống vào . Khi bạn không thích cơ thể của bạn , cái gì xảy ra , nó bây giờ ảnh hưởng đến hành vi của bạn , mỗi hành động của bạn . Cái đó có nghĩa là nó cũng ảnh hưởng đến mọi giao tiếp bạn có . Tôi thấy rằng để đón nhận cơ thể của bạn 100% có nghĩa là bạn phải cảm thấy ok với những thiếu sót của bạn . Nhiều người trong chúng ta cố gắng làm theo , bạn muốn nhìn trông giống như một siêu mẫu , cơ bắp .. nhưng hãy hỏi bản thân đây có phải là dấu hiệu trở thành phiên bản tốt nhất của bạn không . Bởi vì tất cả cái này dựa vào nhận thức của ai đó về bạn . Nhưng nhận thức chúng ta có về bản thân là tuyệt vời hơn nhận thức của người khác quá về bản thân chúng ta . Tôi thấy rằng khi sự tự tin của bản thân lớn lên , nó luôn dựa vào từ bỏ mô hình . Nhiều người chúng ta giữ nguyên một mô hình giống nhau do đó nó gây sợ hãi khi làm cái gì đó mới . Do đó làm những thách thức , đón nhận rủi ro đã cho phép chấp nhận bản thân 100% . 

Tôi đã nói về ăn uống thực phẩm lành mạnh, tuyến tùng , tạo khả năng về tài chính . Tất cả những chủ đề bởi vì tôi chấp nhận chính bản thân , đó là lúc bạn chạm vào cái bí mật . Với tôi đây là một nhật ký , sự tự bày tỏ bản thân . Nó có thể hữu ích cho bạn hoặc có thể không , đó không là quan tâm của tôi . Tôi ở đây để bày tỏ bản thân 100% và kết nối với những người làm tôi nhớ tôi là ai . 

Chúng ta nói về cái tâm trí , tôi nói tất cả là về tâm trí . Một thái độ đúng có thể di dời cả quả núi , thay đổi suy nghĩ của bạn và bây giờ bạn thay đổi thế giới . Nó luôn gắn với hệ thống niềm tin . Có bao nhiêu người trong chúng ta tin tưởng vào những thứ mà không giúp gì cho chúng ta , đó là một phần của câu chuyện mà chúng ta đang tạo ra.  Một số người nói tôi tin kém hơn người khác , bây giờ giờ bạn hình thành nên một sự nhận dạng về bản thân trong tâm trí của bạn về bạn là ai . Tôi là thực tại vô hạn , bạn không thể gán ghép tôi . Không phải màu da , không phải quốc tịch , không phải hệ thống chính trị . Tôi vượt qua tất cả những cái đó bởi vì tôi là … . Thay đổi từ ngữ bạn sử dụng , thay đổi như nào bạn nhìn về bản thân . Nói với bản thân với sự quan tâm bởi vì người bạn lớn nhất và kẻ thù lớn nhất cùng làm ở bên trong bạn . Đó là cái gì tôi đã thấy trong hành trình cuộc sống . Tôi đã biết tôi phải luôn gần với bản thân .

Chúng ta nói chuyện về trái tim . Nhiều người trong chúng ta sợ cảm nhận do đó chúng ta sợ chấp nhận . Nhiều người trên hành tinh đang bị tê liệt , hơn thế chúng ta bị ngắt kết nối với môi trường . Tôi đã thấy rằng chỉ kết nối lại với thiên nhiên , bạn sẽ học được rất nhiều . Thiên nhiên là rất kiên nhẫn , làm mọi thứ rất dễ dàng , mọi thứ chậm rãi . Nhưng nhiều người trong chúng ta vội vã , đó là cái gì tôi đã thấy bên trong bản thân tôi . Hãy hỏi bản thân nếu bạn không chấp nhận chính bạn , bạn có thể cảm nhận được bản thân không ? Bởi vì nhiều người trong chúng ta uống rượu , ma túy . Cảm nhận là cái quyết định để chấp nhận bản thân bởi vì bây giờ bạn có tất cả sự tự tin . Tôi nói chúng ta có thể đi sâu hơn thế bởi vì hàng ngày tôi nói với bản thân những thách thức để cho tôi sự tự tin . Nhưng hơn thế hiểu rằng đó không phải là về mất sức mạnh của bạn ra ngoài , hiểu ra rằng chúng ta được tạo ra cùng trong một mạng lưới với vũ trụ . Do đó tôi không nhìn xuống mọi người , Tôi không nhìn lên người khác , đó là tôi nhìn ngang bằng , đối mặt . Chấp nhận bản thân bằng việc bắt đầu làm cái đó . Để bản thân ở cùng với sự sợ hãi lớn nhất của bạn , và nói với tôi cái gì xảy ra . Hầu hết mọi người trong chúng ta nghĩ về kịch bản tệ nhất . Cái gì nếu nó sai nhưng cái gì nếu đúng ? Hơn thế khi tôi bắt đầu vượt qua toàn bộ cảm nhận sai hay đúng . Bây giờ cái đó giải phóng tôi bởi vì cho tất cả là về hiểu rằng sai sót của bạn là một phần trong công việc của bạn . Không có sai sót , đó chỉ là sự biểu đạt của bạn . Khi bạn chạm được vào bí mật đó bây giờ bạn có thể tạo bất kể cái gì . Bởi vì chúng ta từ bỏ sự cưỡng lại này với sự thật về chúng ta thật sự là ai . Tất cả chúng ta có nhiều cái để chia sẻ , đừng để hệ thống niềm tin của bạn dừng nó lại . Hãy yêu bản thân 100% và hãy tập trung vào cái gì bạn biết ơn nhất . Tôi thích như nào rất nhiều người chia sẻ những cái họ biết ơn nhất bởi vì đó là khi bạn bắt đầu chấp nhận bản thân

Leave a comment