qui luat trung lap cua vu tru
11 Th12

Họ muốn bạn như này

Có ích gì cho một người nếu người đó có được cả thế giới nhưng bị mất chính tâm hồn của mình . Cái đó có ích gì nếu một người phụ nữ có được cả thế giới nhưng mất chính tâm hồn của cô ta . Bây giờ sống trong ma trận này , nhiều người đã bán linh hồn bởi vì khi bạn sẵn sàng làm bất kể cái gì , họ sẽ cho bạn mọi thứ . Khi bạn đánh mất giá trị của bạn , khi bạn mất một sự thống nhất bên trong của bạn, bạn sẽ có được phần thưởng của ma trận . Nhưng có ích gì khi có cả thế giới , tất cả sự giàu có , nổi tiếng , tài sản , ô tô , lâu đài .. có ích gì từ tất cả cái đó nếu bạn không thật sự biết bạn là ai , nếu bạn đánh mất tâm hồn của bạn . Tôi biết tôi là ai đó là tại , sao trong ai cập cổ đại trên mỗi đền thờ đều nói ” hiểu về chính bạn ” nhưng cái đó là rất khó , tôi biết . Cuộc sống có thể là khó khăn , sống trong ma trận này có thể là khó khăn nhưng có một con đường thoát ra . Tôi là chính bản thân tôi trong cuộc sống hàng ngày , tôi đang sống trong sự thừa thãi . Nhưng với rất nhiều người họ muốn một con đường nhanh chóng , họ muốn một ” mã ” tắt . Không nhận ra rằng họ đang bán linh hồn của họ về sau này . Khi bạn có tất cả những thứ mà họ đã hứa : sự nổi tiếng , của cải , tiền bạc .. cuối cùng thì nó không không còn quan trọng , bạn đã quá cố gắng để có nó , để có sự nổi tiếng , tài sản nhưng cuối cùng nó không còn quan trọng bởi vì bạn đã bán linh hồn của bạn . Bạn không biết bạn là ai , bạn thậm chí không còn như xưa , theo một cách tệ . Cái Tôi của bạn đã kiểm soát , bây giờ bạn nghĩ bạn tốt hơn người khác . Do đó đó hãy hiểu ra rằng chẳng có gì quan trọng hơn bạn biết về bạn là ai , quên sự nổi tiếng đi . Sống thật với bản thân , vũ trụ sẽ quan tâm tới bạn bởi vì bạn làm chủ tâm trí của chính bạn , đã làm theo cách của bạn . Đó là tại sao tôi tỏa sáng . 

 

Leave a comment