nhu-nao-de-thay-doi-ngon-ngu-tren-may-tinh-cua-ban
24 Th10

Như nào để thay đổi ngôn ngữ trên máy tính của bạn .

Nhunao.info sẽ dạy bạn như nào để thay đổi ngôn ngữ máy tính của bạn . Cái này sẽ ảnh hưởng đến chữ sử dụng trong menu vào Windows . Bạn có thể làm cái này cả trên Windows và trên máy tính Mac . thay đổi ngôn ngữ mặc định máy tính của bạn sẽ không thay đổi ngôn ngữ của trình duyệt internet hoặc các chương trình khác .

Phương pháp 1 trên Windows

nhu-nao-de-thay-doi-ngon-ngu-tren-may-tinh-cua-ban

1 . Mở cửa sổ Windows Start nhu-nao-de-thay-doi-ngon-ngu-tren-may-tinh-cua-ban . Cách tạo logo Windows ở góc trái bên dưới của màn hình .

  • Bạn cũng có thể ấn vào phím Windows trên bàn phím của bạn để mở Start

nhu-nao-de-thay-doi-ngon-ngu-tren-may-tinh-cua-ban

2 . Kích vào cài đặt nhu-nao-de-thay-doi-ngon-ngu-tren-may-tinh-cua-ban. Icon hình bánh răng này ở cạnh trái bên dưới của cửa sổ Windows start .

nhu-nao-de-thay-doi-ngon-ngu-tren-may-tinh-cua-ban

3 . Kích vào time and language . Nó ở giữa cửa sổ cài đặt Windows

nhu-nao-de-thay-doi-ngon-ngu-tren-may-tinh-cua-ban

4 . Kích vào tab Region & language . Bạn sẽ tìm thấy cái này trên cạnh trái của Windows .

nhu-nao-de-thay-doi-ngon-ngu-tren-may-tinh-cua-ban

5 . Kích vào Add a language . Nó cạnh một dấu + lớn ở giữa tháng , bên dưới tiêu đề “ Language “

nhu-nao-de-thay-doi-ngon-ngu-tren-may-tinh-cua-ban

6 . Chọn một ngôn ngữ . Kích vào ngôn ngữ bạn muốn sử dụng trên máy tính của bạn .

nhu-nao-de-thay-doi-ngon-ngu-tren-may-tinh-cua-ban

7 . Chọn một ngôn ngữ . Nếu kích vào ngôn ngữ bạn muốn cho bạn đến một trang với ngôn ngữ khu vực khác nhau có sẵn , kích vào một ngôn ngữ để chọn nó .

  • Cái này có thể không có sẵn cho ngôn ngữ được chọn của bạn .

nhu-nao-de-thay-doi-ngon-ngu-tren-may-tinh-cua-ban

8 . Kích vào ngôn ngữ được chọn của bạn . Nó sẽ ở dưới ngôn ngữ mặc định hiện thời của bạn ở phần “language” của Windows . Làm thế sẽ mở rộng box của ngôn ngữ .

nhu-nao-de-thay-doi-ngon-ngu-tren-may-tinh-cua-ban

9 . Kích vào Options . Nút lại xuất hiện ở dưới language.  Làm thế sẽ mở cửa sổ options của language .

nhu-nao-de-thay-doi-ngon-ngu-tren-may-tinh-cua-ban

10 . Download gói ngôn ngữ . Kích vào download ở bên dưới tiêu đề “ Download language Pack” ở cạnh bên trái cao hơn của trang .

nhu-nao-de-thay-doi-ngon-ngu-tren-may-tinh-cua-ban

11 . Kích mũi tên back nhu-nao-de-thay-doi-ngon-ngu-tren-may-tinh-cua-ban . Nó ở góc trái bên trên của màn hình .

nhu-nao-de-thay-doi-ngon-ngu-tren-may-tinh-cua-ban

12 . Kích lại vào ngôn ngữ , sau đó kích vào set as default . Bạn sẽ tìm thấy nút này ở bên dưới language.  làm thế sẽ dịch chuyển language lên trên cùng của khu vực “ languages” và thiết lập nó như là mặc định cho tất cả menu ứng dụng và các tùy chọn hiển thị khác .

nhu-nao-de-thay-doi-ngon-ngu-tren-may-tinh-cua-ban

13 . Khởi động lại máy tính của bạn . Mở start menu kích vào nút nguồn power nhu-nao-de-thay-doi-ngon-ngu-tren-may-tinh-cua-ban và kích vào restart . Khi máy tính của bạn khởi động lại và bạn đăng nhập lại vào tài khoản của bạn , ngôn ngữ được chọn của bạn sẽ ở đúng vị trí .

Phương pháp 2 trên Mac

nhu-nao-de-thay-doi-ngon-ngu-tren-may-tinh-cua-ban

1 . Mở menu Apple nhu-nao-de-thay-doi-ngon-ngu-tren-may-tinh-cua-ban. Kích vào logo apple ở góc trái trên cùng của màn hình . Một menu xổ xuống .

nhu-nao-de-thay-doi-ngon-ngu-tren-may-tinh-cua-ban

2 . Kích vào system preferences . Nó ở gần trên cùng của menu xổ xuống .

nhu-nao-de-thay-doi-ngon-ngu-tren-may-tinh-cua-ban

3 . Kích vào language & region . Đó là một biểu tượng hình lá cờ gần cửa sổ system preferences trên cùng .

nhu-nao-de-thay-doi-ngon-ngu-tren-may-tinh-cua-ban

4 . Kích vào + . Biểu tượng này ở góc trái bên dưới của “ Preferred language” . Hộp ở cạnh trái của cửa sổ language & region . Một cửa sổ bật ra với các ngôn ngữ khác nhau .

nhu-nao-de-thay-doi-ngon-ngu-tren-may-tinh-cua-ban

5 . Kéo chọn ngôn ngữ bạn muốn , sau đó kích vào Add

nhu-nao-de-thay-doi-ngon-ngu-tren-may-tinh-cua-ban

6 . Kích vào Use ( Language ) khi được gợi ý . Đây là nút màu xanh ở góc trái bên dưới của cửa sổ . Làm thế sẽ thiết lập ngôn ngữ hiển thị mặc định máy tính của bạn cho ngôn ngữ được thêm vào .

  • Nếu bạn thiếu bước này , Kích và kéo ngôn ngữ bạn bổ sung từ đáy của hộp “ Preferred language “ lên trên cùng .

nhu-nao-de-thay-doi-ngon-ngu-tren-may-tinh-cua-ban

7 . Restart lại Mac để hoàn thành thay đổi ngôn ngữ .

 

Leave a comment