ve trai nghiem ca nhan
03 Th1

Một thông điệp quan trọng cho năm mới

Bạn có thỉnh thoảng vào thế giới và nghĩ ôi trời nó là quá muộn rồi , quá nhiều vấn đề trên thế giới . Đó là chính tôi trong những hành trình đầu tiên đến khi tôi nhận ra bí mật căn bản này : hãy dừng tập trung vào mọi thứ đang xảy ra bên ngoài bạn vì bạn sẽ luôn cảm thấy như là một nạn nhân của hoàn cảnh , hoàn toàn vô vọng thay vào đó lấy sự tập trung vào mọi cái đang xảy ra bên trong bạn đó là như nào bạn thật sự tìm thấy sức mạnh của bạn.

Tôi luôn luôn nghe thấy mọi người nói kiểu như là tôi không thích cái này của  thế giới,  tôi không thích sống ma trận này . Hãy nhìn xem bên trong các bạn là một vũ trụ và khi bạn thay đổi thế giới bên ngoài cũng sẽ thay đổi . Bạn cũng không thể làm một mình bạn sẽ phải cần mọi người , bạn cần người mà nâng đỡ bạn không phải người mà xé bạn ra . Hãy đi tìm con người ngày hôm nay , người mà nhắc bạn thấy sức mạnh sự tuyệt vời của chính bạn ,hãy tìm người ngày hôm nay mà giúp bạn tập trung vào bên trong bạn thay vì hướng ra bên ngoài bản thân bạn mà đó chính là sự phân tán . Bạn không thể làm thay đổi toàn bộ hành tinh bên ngoài nhưng bạn có thể làm thay đổi thế giới bên trong của chính bạn ở đây bằng cách kết nối lại với sự xác thực của chính bạn .

Hít thật sâu với bầu không khí tươi mới này và nói cảm thấy thật tuyệt là đang được sống . Kết nối với người cùng một mục đích như bạn và nhắc nhở chính bạn rằng khi bạn tập trung vào bên trong thì thế giới bên ngoài sẽ tự quan tâm điều chỉnh nó .

Beautiful day .

Leave a comment