Về sức mạnh của những suy nghĩ tập trung
12 Th6

Về sức mạnh của những suy nghĩ tập trung

“Không cần kế hoạch B vì nó làm phân tán kế Hoạch A” – Will Smith

  • Có một tục ngữ người Nga ngày xưa nói rằng “ Nếu bạn đuổi theo hai con thỏ, bạn sẽ không bắt được con nào cả” cái đó cơ bản nói rằng, nếu bạn kéo căng chính bạn ra quá nhiều bằng cách cố gắng làm quá nhiều, bạn sẽ chẳng có gì được hoàn thành .
  • Có sức mạnh trong những suy nghĩ tập trung .
  • Bằng cách tập trung tất cả ý định và năng lượng vào trong một thứ, mục đích của bạn hoạt động như một tia laser , đang kiểm soát tất cả sức mạnh tạo ra của bạn vào một hướng .
  • Bằng cách biểu hiện ra một thứ tại một lúc, bạn sẽ xây dựng niềm tin để biểu hiện ra những cái thậm chí còn lớn hơn .

Leave a comment