12 Th6

Về sự suy nghĩ quá mức

“ Tất cả tôi đã thấy dạy cho tôi tin cậy vào sự tạo thành của tất cả cái tôi đã không thấy” – RALPH WALDD EMERSON

● Suy nghĩ quá nhiều giết chết hạnh phúc của bạn : cuộc sống không có nghĩa là một sự vật lộn vĩnh viễn. Cuộc sống có nghĩa là một sự chuyển tiếp đơn giản từ sự tạo thành này sang cái tiếp theo

● Phần lớn mọi người suy nghĩ quá nhiều vào cái quá trình, như vậy tạo ra sự khó khăn và sự hỗn loạn

● Cuộc sống là đơn giản, bạn lấy trở lại cái gì bạn đưa ra , tiêu cực hay tích cực .

● Khi biểu hiện ra một ý tưởng mới , suy nghĩ của bạn nên là những dòng chảy tự do không bị cưỡng ép .

● Để vũ trụ đưa cho bạn cái bước tiếp theo, thay vì bạn cắn móng tay và cưỡng ép đi ra ngoài sử dụng tay chân tạo ra cái gì đó . Cái đó sẽ không xảy ra .

● Tất cả những con người tuyệt vời trong lịch sử đã đưa ra những ý tưởng của họ trong khi ở tình trạng tâm trí thư giãn, thường khi họ đang đi bộ, hay ở trong một trạng thái trầm tư .

● Sự thông minh vô hạn xảy ra với không có liên quan đến sự vật lộn , sự vật lộn là không cần thiết .

● Nó dường như trong thế giới tinh thần, chúng ta càng không cố gắng nhiều hơn , càng nhanh hơn những thứ được làm cho chúng ta.

● Suy nghĩ quá nhiều có thể gây ra căng thẳng và lo âu và thường dẫn đến rất ít hay chẳng có cái gì được hoàn thành .

● Quá trình biểu hiện ra, có nghĩa là vui vẻ và thích thú .

● Suy nghĩ quá nhiều là đang nói với vũ trụ rằng bạn không tin cậy vào quá trình tạo thành, khi mà tất cả trong thực tế, vũ trụ tạo ra những sự biểu hiện bên ngoài .

● Điều này nghe tệ , nhưng hãy thử phát triển thái độ “ Tôi không quan tâm, tất cả là ổn”

● Khi đối mặt với tình trạng khó xử hay vấn đề, có niềm tin và một sự mong chờ điều tích cực rằng mọi thứ được làm đằng sau cánh cửa đóng .

● Buông ra và tin cậy vào sự tạo thành của vũ trụ.

● Chúa là luôn ở đằng sau những bức màn , đang kéo những sợi dây , thậm chí bạn không hoàn toàn thấy hay hiểu nó

Leave a comment