12 Th6

Về quy luật của sự hấp dẫn

“ Mỗi khoảnh khắc của cuộc sống chúng ta, chúng ta hoặc kêu gọi hoặc phá hủy giấc mơ của chúng ta . Chúng ta yêu cầu nó để trở thành một sự thật hay chúng ta hủy hoại sự chỉ dẫn phía trước của chúng ta “- STUART WILDE

● Kiểm tra quy luật của sự hấp dẫn cho chính bạn

● Sau khi tôi đã học về quy luật hấp dẫn, tôi muốn kiểm tra nó cho chính tôi để xem liệu nó thật sự đúng . Tôi đặt cái ý định để làm biểu hiện ra cái gì đó kì lạ và bừa bãi mà nếu tôi thấy cái đó, nó sẽ phải là quy luật của sự hấp dẫn. Tôi muốn thu hút về một quả táo màu xanh. Nên trong khoảng 5 ngày, tôi hình dung đang thấy và giữ một quả táo màu xanh . Tôi cảm thấy sức mạnh của nó trong tay của tôi , tôi thấy như nào ánh sáng lấp lánh của nó ; tôi làm cho nó thật nhất có thể . Tôi đã làm khoảng 60 giây mỗi ngày, vào hoàn toàn quên về nó sau cái ngày thứ 5. Một tháng qua đi và tôi đã đang ở tại một cửa hàng với vợ tôi và bọn trẻ và một cách bất ngờ lao vào một giá hàng. Khi tôi ngoảnh quay ngang để quan sát cái gì tôi đã lao vào, Tôi đã không thể tin vào mắt của tôi! Đó là một giá đầy của những quả táo màu xanh! Đúng thế, những quả táo xanh! Nó làm tôi bị sốc rất nhiều mà tôi đã bị tê cứng trong chốc lát . Tôi không biết những quả táo xanh này được sử dụng để làm gì, có thể cho việc trang trí, nhưng nhưng dù là gì . Tôi đã biểu hiện ra khao khát nhỏ của tôi.

● Những thắng lợi nhỏ cho bạn thêm năng lượng để biểu hiện ra những thứ thậm chí còn lớn hơn.

● Viết xuống những biểu hiện ra có tính toán của bạn và giữ giám sát về tất cả những chiến thắng của bạn .

● Đây là một công cụ tuyệt vời để nhắc nhở bạn về sự mạnh mẽ như nào những ý định của bạn thật sự là .

● Nếu bạn đã làm nó một lần, bạn có thể làm nó lại !

Leave a comment