ve su mong doi
12 Th6

Về những sự mong chờ

“Chúng ta thường lấy cái gì chúng ta thấy trước”-CLAUDE BRISTOL

● Trong mọi hoàn cảnh , Tôi muốn bạn hỏi chính bạn, cái gì là cái tốt nhất mà có thể xảy ra ?

● Cuộc sống có một cách lạ khôi hài để kéo dài sự mong đợi của chúng ta .

● Nếu chúng ta tin tưởng cuộc sống là khó khăn và đầy những vấn đề thì đó là một cách chính xác cái gì chúng ta nhận lấy .

● Nếu chúng ta tin tưởng cuộc sống là đầy những sự ngạc nhiên tuyệt vời thì chúng ta sẽ nhận lấy cái đó.

● Khi một hoàn cảnh không chắc chắn xảy ra, tôi muốn bạn ngồi xuống và nghĩ ,” cái gì là kết quả tuyệt đối tốt nhất có thể” sau đó nghiền ngẫm về cái đó

● Đẩy chính bạn qua sợ hãi, và duy trì sự tập trung vào kết quả khao khát cuối cùng của bạn

Leave a comment