cung co niem tin de thu hut cai lon hon
12 Th6

Về cùng cố niềm tin của bạn để thu hút những thứ lớn hơn

“Đó là trách nhiệm của chúng ta là đàn ông và phụ nữ để tiến lên , dường như giới hạn đến những khả năng của chúng ta không tồn tại . Chúng ta là những người cộng tác trong sự tạo thành … tương lai của trái đất là nằm trong tay của chúng ta .” – PIERRE TEILHARD DE CHARDIN

● Có những mức độ cho cái này: Khi người ta đầu tiên hiểu được rằng họ tạo ra thực tại của họ, họ thiết lập để biểu hiện ra một số thứ to lớn và nổi bật . Đó là điều tốt trong cảm giác, vì hầu hết mọi người, biểu hiện ra cái gì đó lớn sẽ dường như là không thể tin được ở mức độ tiềm thức .

● Thỉnh thoảng khi đang cố gắng để biểu hiện ra những mục tiêu lớn , chúng ta không thực sự tin tưởng rằng chúng ta có thể , nên nó đã không thành sự thật. Tôi đề nghị biểu hiện ra những điều nhỏ , để làm củng cố niềm tin của bạn

● Khi mà bạn xây đủ những chiến thắng nhỏ, niềm tin của bạn bây giờ tăng lên để thu hút về thậm chí những cái lớn hơn .

Leave a comment