qui luat trung lap cua vu tru
12 Th6

Quy luật vũ trụ là trung lập

“Vũ trụ không có sự giới hạn. Bạn đặt những giới hạn nên vũ trụ với sự mong đợi của bạn.” – DEEPAK CHOPRA

● Những quy luật vũ trụ là trung lập : người ta không hiểu như nào giàu trở nên giàu hơn và nghèo trở nên nghèo hơn. Họ không hiểu rằng mọi thứ được gắn với một bộ của những quy luật vũ trụ mà chi phối tất cả mọi thứ.

● Như Neal Donald Walsch nói , “ vũ trụ chỉ biết“ yes” , nó có một từ vựng rất hạn chế” . Nếu bạn tuyên bố” tôi cháy túi” , vũ trụ sẽ đồng ý với cái tuyên bố đó và sẽ tiếp tục mang đến cho bạn hoàn cảnh mà bạn tiếp tục cháy túi .

● Nếu bạn tuyên bố, “tôi là thịnh vượng” vũ trụ sẽ hỗ trợ niềm tin đó mang đến cho bạn những hoàn cảnh chứa sự thịnh vượng .

● Những quy luật này không quan tâm nếu bạn là người da đen hay da trắng , giàu hay nghèo , thiên chúa giáo hay hồi giáo .

● Chúng xảy ra hàng ngày với mọi người .

● Cái này nghe thô , nhưng người nghèo tiếp tục trở lên nghèo hơn vì mô hình suy nghĩ dai dẳng và những hành động làm nghèo đi của họ .

● Người giàu dường như trở lên còn giàu hơn vì niềm tin của họ rằng tiền bạc đến dễ dàng , và khi họ có niềm tin như thế nó đã xảy ra như thế .

● Tất cả những bằng chứng đến xung quanh chúng .

● Mọi người trở lên bất hòa với Chúa, vì Chúa cho họ sự nghèo túng và những khoản nợ khổng lồ chất đống, khi mà Chúa đã trao cho chúng ta sức mạnh và quyền để tạo ra bất kể cái gì chúng ta muốn.

● Quy luật vũ trụ là trung lập . Dù bạn có 2 usd hay có 200 triệu usd , quy luật trao cho bạn một cách chính xác cái gì bạn bỏ ra, sự nghèo túng hay sự phồn thịnh . Lời khuyên của tôi là, chọn sự phồn thịnh. Theo cách đó cuộc sống sẽ tốt hơn .

Leave a comment