can nhung anh hung
11 Th6

Cần có những anh hùng

“Tất cả những người anh hùng là những bóng của Chúa cứu thế”- JOHN PIPER

  • Tất cả chúng ta cần có những anh hùng: những anh hùng cho chúng ta một kế hoạch của cái gì thực sự có thể và chiều cao của cái gì chúng ta một ngày có thể hoàn thành hay vượt qua .
  • Tôi không phải là một người tôn giáo, nhưng một trong những hình mẫu của tôi rất thường xuyên là người thợ mộc từ thánh đường, đúng vậy , bạn đã đoán ra , Đức Chúa Giêsu . Sự nghiên cứu cá nhân của tôi và sự khám phá tôn giáo về chúa Giêsu đã đưa tôi đến niềm tin rằng Ông ấy đã nhận thức đầy đủ về những quy luật vũ trụ này và đã một cách thành công làm chủ chúng do đó có thể vận dụng vào thế giới vật chất .
  • Tất cả chúng ta có cùng khả năng như chúa Giêsu để kiểm soát vấn đề và làm chủ, “ những cái không là, như thế đã là”
  • Tôi đặt sang một bên những giáo lý về tôn giáo và chạm vào Chúa Giêsu quả thực đã và khả năng của ông ấy yêu người mà đã không yêu ông ấy .
  • Chúa Giêsu có khả năng để nâng rung động của ông lên cao mà ông có thể kiểm soát những vấn đề và những yếu tố bên trong . Cách duy nhất để nâng rung động của bạn là qua tình yêu , tình yêu là sức mạnh vô hình mạnh nhất trong vũ trụ.

 

Leave a comment