ve trai nghiem ca nhan
27 Th5

Về trải nghiệm cá nhân

Người ta chỉ biết tốt nhất về dòng nước khi người ta lội qua đó

Trải nghiệm tốt nhất là trải nghiệm cá nhân

Đó là Ok để lấy trải nghiệm của người khác về một chủ đề , nhưng sẽ tốt hơn nếu bạn trải nghiệm nó bằng chính bạn .

Bất kể cái gì bạn đọc từ quyển sách này , Tôi đề nghị bạn thử nó cho chính bạn. Đó là cách duy nhất bạn chứng minh cho chính bạn rằng cái này đúng .

Hoặc thử nó hoặc bỏ nó .

Trải nghiệm là mẹ của việc học.

Leave a comment