tao ra hanh phuc
27 Th5

Về sự tạo ra hạnh phúc

Con người thường hạnh phúc khi họ làm tâm trí họ ở hiện tại

Đừng tìm kiếm hạnh phúc, hãy tạo ra nó

Cuộc sống là một sự bóc lộ liên tục của niềm vui

Nếu chúng ta không hạnh phúc hay ở trong một tâm trạng suy nhược . Chúng ta chỉ một cách tạm thời quên kết nối đến nguồn .

Hạnh phúc là một tình trạng tự nhiên của con người

Đó là tại sao cảm thấy tuyệt khi bạn hạnh phúc , và đáng thương khi bạn không

Chúng ta có thể quay trở lại ở tình trạng tự nhiên của chúng ta về con người (hạnh phúc) bằng cách tập trung vào những thứ chúng ta biết ơn.

Sự biết ơn giúp chúng ta kết nối đến chúa và giúp nhắc nhở chúng ta hạnh phúc thật sự của chúng ta là như thế nào .

Viết ra một tờ giấy tất cả những thứ sự biết ơn của bạn(sức khỏe của bạn, thị lực của bạn, xương chân của bạn) bạn sẽ một cách tự động cải thiện tâm trạng của bạn .

Leave a comment