SU GIAU CO
21 Th5

Về sự giàu có

“Suy nghĩ là cái nguồn gốc của tất cả sự giàu có, tất cả thành công, tất cả lợi ích dành được, tất cả sự khám phá to lớn và những phát minh, và tất cả những thành tựu” BRISTOL

 

Không có cái thứ gọi là thiếu thốn. Nheo mắt lại cái bản tin buổi tối đang nói cho bạn!

Chúng ta sống trong thế giới phong phú mà luôn luôn tự bổ sung chính nó. Nếu bạn không tin tôi, nhìn vào bãi cỏ ở sân nhà bạn; có nhiều lá cỏ hơn bạn có thể đếm. Hay nhìn vào những cây ra trái; có nhiều hơn quả bạn có thể ăn. Thế nên luôn có đủ, và khi bạn tin tưởng điều đó, nó sẽ luôn tự chứng minh là đúng.

Gieo hạt và thu hoạch là một cái tên khác của qui luật vũ trụ. Qui luật vũ trụ này luôn luôn tác động và áp dụng đến mọi mặt cuộc sống của bạn. Suy nghĩ của bạn, lời nói và hành động là những hạt giống mà sẽ sinh ra loại quả của chính nó. Nếu bạn trồng những suy nghĩ về sự nghèo túng và thiếu thốn, đó là cái gì sẽ sinh ra. Trồng những suy nghĩ về tình yêu, sức khỏe tốt, sự thịnh vượng, và sự hài hòa và đến đúng mùa, vườn của bạn sẽ phát triển phong phú.

Chúng ta sống trong một vũ trụ vô hạn; tự nhiên biết không có sự thiếu thốn.

Chúng ta là những thực tại vô hạn và sẽ luôn là sự tồn tại vô hạn.

Bất kể cái gì bạn tưởng tượng trong tâm trí của bạn có thể được tạo ra trong thế giới vật chất.

Không có lượng tiền nào bạn không thể có; không có số lượng niềm vui nào bạn không thể dành được.

Chẳng có gì ngăn cản chúng ta, không gì cả!

Không có sự thiếu về bất kể cái gì, vì vũ trụ luôn tái sinh chính nó.

Nếu nó trông như nguồn cung cấp đang bị thu nhỏ, đừng khó chịu, thêm sự lựa chọn sẽ được sinh ra.

Chúng ta luôn được cung cấp dù chúng ta nhận ra nó hay không, nhưng có điều là khi sợ hãi và nghi ngờ lẻn đến, bạn có thể thực tế cản trở những hạnh phúc đó thành sự thật.

Nhớ rằng vũ trụ thiết lập chính nó theo niềm tin của chúng ta thế nên nếu chúng ta tin tưởng không có đủ thì sẽ là không có đủ.

Nếu chúng ta tin tưởng rằng chúng ta được cung cấp và có nhiều, sẽ có nhiều. Nhưng bạn phải thực sự tin tưởng vào cái đó. Bạn phải huấn luyện tâm trí của bạn để đẩy vượt qua sợ hãi và đòi hỏi cái gì bạn mong chờ thành sự thật.

Sự giàu có là tất cả xung quanh bạn. Nếu bạn cần một số ví dụ , hãy nhìn ra bên ngoài bãi cỏ và lá trên cành cây. Tự nhiên luôn tạo ra nhiều hơn cái đủ.

Leave a comment