thuc tai
21 Th5

Thực tại

“Nếu chúng ta hiểu sức mạnh của suy nghĩ chúng ta, chúng ta sẽ canh chừng chúng sát hơn. Nếu chúng ta hiểu sức mạnh kinh ngạc của lời nói, chúng ta sẽ thích yên lặng hơn đến hầu như bất kể cái gì tiêu cực…” BETTIE EADIE

Chúng ta thực tế tạo ra thực tại của chúng ta. Cái đoạn đầu tiên này là một tóm tắt ngắn của toàn bộ quyển sách. Một số người cái này có thể nghe như buồn cười và điên rồ hết sức, và một số người khác nó nghe như chính xác, nhưng tuyên bố này là tuyệt đối đúng. Tôi sẽ không lãng phí thời gian của tôi viết quyển sách này nếu quan niệm này hoàn toàn vô lí, nhưng tôi là bằng chứng sống. Tôi sẽ không tin điều này nếu sự thật đơn giản này không tự chứng minh nó từ lần này qua lần khác.

Xuyên suốt lịch sử, mỗi người thông thái, nhà triết học và người sùng đạo đã đi đến cùng một kết luận: Chúng ta trở thành cái gì chúng ta nghĩ. Nhưng bây giờ, khoa học hiện đại ( vật lí lượng tử) đã đi đến cùng kết luận. Vật lí lượng tử tuyên bố rằng tâm trí thực tế là cấu trúc và vận động của thế giới bên ngoài chúng ta sống.

Vật lí lượng tử nói rằng mọi thứ là năng lượng dao động, và khi mọi thứ là năng lượng, mọi thứ có một tần số.

Trong thế giới tinh thần, năng lượng giống nhau thu hút năng lượng giống nhau, nên tần số năng lượng của bạn đang dao động là đang thu hút năng lượng khác mà tương tự với nó.

Nhiều cái mà tôi nói cho bạn là vẫn đang nằm trong bí mật với con người, chúng ta không khám phá ra cái cơ học đằng sau tại sao công nghệ “Suy nghĩ” này hoạt động. Sau nhiều năm thử nghiệm sai sót, kiểm tra và thử nghiệm, chúng ta đã học như nào để sử dụng công nghệ này để mang đến mơ ước cá nhân và những kết quả.

Có 4 công cụ chủ yếu mà được sử dụng khi tạo ra thực tại của bạn; những cái này bao gồm: Suy nghĩ, lời nói, cảm giác và hành động. Mỗi một công cụ này sinh ra một dạng của năng lượng. Chúng ta học những công cụ sáng tạo này và như nào chúng ta có thể sử dụng chúng để tạo bất kể cái gì chúng ta mong ước trong cuộc sống của chúng ta.

Leave a comment