suc manh cua tam tri
21 Th5

Sức mạnh của tâm trí

“ Cuối cùng nó đã trở nên rõ ràng rằng những cảm xúc , thái độ, suy nghĩ của chúng ta một cách sâu sắc tác động đến cơ thể của chúng ta , thỉnh thoảng đến mức độ của cuộc sống và cái chết . Những tác động đến cơ thể – tâm trí đã được thừa nhận có những ảnh hưởng tiêu cực cũng như tích cực tích cực đến cơ thể . Sự nhận thức này đã đi đến rộng rãi từ nghiên cứu PLACEBO” – LARRY DOSSEY

Suy nghĩ lời nói và cảm xúc của bạn là cực kỳ mạnh mẽ. Qúa nhiều những nhà khoa học bây giờ tin tưởng rằng con người quả thực ảnh hưởng đến thế giới xung quanh (ví dụ: cây cối, nguồn nước, thời tiết,vv…).

Khi bạn có một nhóm người nghĩ giống nhau, với cùng một ý định, sẽ có một sự biểu hiện ra trên một quy mô lớn, dù đó là tiêu cực hay tích cực. Trong năm 1993, một nhóm của nhà khoa học ( đứng đầu bởi tiến sỹ John) ở Washington DC  tiến hành một thử nghiệm với 4000 người thiền yên tĩnh, hai lần một ngày trong hai tháng. Kết quả rất ấn tượng với 24,6% giảm trong tội ác bạo lực cũng có một thử nghiệm mà gợi ý rằng một lượng tập hợp của mọi người có thể ảnh hưởng đến sự vượt qua!

Hiệu ứng Placebo là một thử nghiệm nổi tiếng, chứng minh sức mạnh của tâm trí. Những nhà khoa học thực hiện một thử nghiệm với 20 bệnh nhân với thực phẩm dị ứng mạnh. Họ đưa cho 10 bệnh nhân dược phẩm dị ứng và đưa cho 10 bệnh nhân khác chỉ những viên bọc đường, nhưng nói với những bệnh nhân đó là thuốc dị ứng cao cấp mạnh. Kết quả gây giật mình! Họ thấy rằng cả hai đều có cùng chính xác một kết quả, tỉ lệ 75%  thành công khỏi thực phẩm dị ứng.

Những sinh viên Princeton tiến hành một thử nghiệm nơi họ tổ chức một bữa tiệc và nói với mọi người rằng có bia miễn phí ở trong thùng. Cái gì họ không nói là những thùng này toàn là bia không có cồn. Những sinh viên mà đã uống bia nghĩ rằng họ đang uống bia lên men, do đó tin rằng họ đang say. Kết quả cuối cùng là những sinh viên dẫm trên cỏ, vấp trên phố và nói lắp lời của họ, đơn giản bởi tin rằng họ bị say.

Những nhà vật lý đã kết luận rằng những sự kỳ vọng của họ như nào đó đã ảnh hưởng đến thử nghiệm mà họ đang tiến hành.

Nếu bạn huấn luyện tâm trí của bạn chỉ mong chờ những tình huống tích cực, những kết quả tích cực và những sự kiện tích cực, thế giới xung quanh bạn sẽ biến đổi và những trải nghiệm cuộc sống chiếm ưu thế của bạn sẽ mang lại sự mong đợi cho bạn.

Leave a comment