6 nhu cau co ban cua con nguoi
13 Th5

Sáu nhu cầu của con người

Tôi đã thấy nó hàng triệu lần—mọi người có thể cào bằng giá trị tài sản dòng của họ với giá trị bản thân họ . Đồng nhất về hôn nhân của họ quá sâu với tiền ngân hàng của họ và báo cáo vốn hàng quý mà họ quên rằng tiền đơn giản chỉ là phương tiện để gắng đạt đến nhu cầu của chúng ta , mà hầu như tất cả không thuộc về tài chính . Chúng ta tất cả quen thuộc với khuôn mẫu rằng tiền không thể mua được hạnh phúc , nhưng tôi tin chắc hầu hết mọi người phải học bài học đó khó khăn vì chúng ta đối mặt với nó ; ý tưởng có tiền để ném vào vấn đề của bạn đến tận khi chúng được giả quyết là một sự thôi thúc cám dỗ .

Đó đã là vài thứ tôi liên tục nghĩ về khi là một đứa trẻ . Lớn lên , tiền bạc luôn ngoài tầm tay . Nó luôn là một nguồn của căng thẳng vì không bao giờ có đủ . Tôi nhớ khi gõ cửa hàng xóm xin thức ăn cho anh chị em và tôi .

Sau đó vào ngày Tạ Ơn khi tôi 11 tuổi , một việc đã xảy ra mà đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi . Như thường lệ , không có thức ăn trong nhà , và bố mẹ tôi đã đang đánh nhau . Tôi nghe ai đó đang gõ ở cửa trước . Tôi đã mở hé cửa và thấy một người đàn ông đang đứng trên bậc với túi thực phẩm đầy đủ cho một bữa tôi Tạ Ơn lớn . Tôi đã không thể tin .

Vài năm sau khi tôi đã là 17 tuổi . Tôi đã tiết kiệm được tiền của tôi từ làm đêm là một người gác cổng và vào ngày Tạ Ơn đã chăm sóc cho hai gia đình . Đó là một trong những trải nghiệm xúc động nhất của cuộc đời tôi . Tôi đã học được niềm vui của cho đi và bây giờ tôi suy nghĩ sự đóng góp là một trong sáu thứ quan trọng nhất trong nhu cầu mỗi người .

Bất kể cảm xúc gì bạn có , bất kể phương tiện gì bạn theo đuổi – kinh doanh thương mại , kết hôn , nuôi gia đình , du lịch thế giới –bất kể cái thiên đường bạn nghĩ là gì , có sáu nhu cầu phổ biến , cơ bản làm chúng ta bị gắn vào và điều khiển tất cả hành vi của con người . Hỗn hợp lại , chúng là cái lực đằng sau những thứ điên rồ người khác làm và những thứ tuyệt vời chúng ta làm 🙂 .Chúng ta đều cùng có sáu nhu cầu, nhưng như nào chúng ta đánh giá những nhu cầu đó và theo thứ tự gì , xác định phương hướng của cuộc đời chúng ta .

Những khao khát về tâm lý và cảm xúc của bạn có đang được thoả mãn không ?

Hàng ngày chúng ta làm những quyết định và hành động trong cuộc sống của chúng ta dựa vào cái gì chúng ta nghĩ , cảm thấy và tin rằng là quan trọng nhất . Trong khi chúng ta có thể không luôn luôn nhận thức về tại sao chúng ta quyết định cái chúng ta làm , sự thật là mỗi người trong chúng ta có bộ lọc riêng của chính chúng ta về sự nhận thức mà một cách tự nhiên những quyết định và hành động nhất định xếp cao hơn những cái khác.  Đó là điều thú vị xem xét rằng trong khi chúng ta hiện nay có hơn 7 tỷ phiên bản thực tại đang biểu hiện ra mỗi ngày trên hành tinh , mỗi người chúng ta có một kiểu cốt lõi về những nhu cầu con người mà dẫn dắt và làm động cơ cho những hành động và quyết định của chúng ta .

6 nhu cầu con người đầu tiên được giới thiệu bởi Anthony Robbins , người đã trau dồi sự say mê một thời gian dài với hành vi , sử phát triển và động cơ của con người . Kết hợp với nghiên cứu của anh ấy về lập trình ngôn ngữ thần kinh , chữa bệnh dựa trên nhận thức , và nhiều mô hình khác về suy nghĩ cùng với hệ thống bậc nhu cầu của Maslow , Robbin đã phát triển một cách khám phá cái gì anh ta tin tưởng là 6 nhu cầu thuộc về tâm lý cốt lõi mà mỗi chúng ta luôn luôn làm việc để thỏa mãn ở một mức độ thường là tiềm thức .

6 nhu cau co ban cua con nguoi

Anthony Robbins

Theo Robin , 6 nhu cầu này tác động đến những động cơ sâu nhất của chúng ta và quyết định khi nào chúng ta sẽ ưu tiên quyết định và hành động của chúng ta trong suốt cuộc đời . Giống với hệ thống Chakra , 6 nhu cầu con người của chúng ta đi lên theo thứ tự tăng dần , từ một tính cá nhân và vật chất hơn , đi vào sự kết nối , tương tác lẫn nhau và hoạt động tác động đến thế giới . Chúng ta mỗi người có những mặt và lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống của chúng ta mà nhu cầu về sự tập trung và ưu tiên của chúng ta có thể khác nhau , và sự thật mỗi nhu cầu giúp một phần quan trọng để tạo ra cuộc sống mà là trọn vẹn và thỏa mãn mọi mức độ . Chúng ta hãy nhìn sâu hơn vào 6 nhu cầu con người bây giờ .

Nhu cầu 1: Sự chắc chắn

Nhu cầu về sự an toàn , sự bảo đảm , thoải mái , có trật tự , nhất quán , có kiểm soát

Nhu cầu đầu tiên của con người là nhu cầu về chắc chắn . Đó là nhu cầu của chúng ta để cảm thấy trong sự kiểm soát và biết cái gì đang xảy ra tiếp theo để chúng ta co thể cảm thấy an toàn . Đó là nhu cầu của sự thoải mái cơ bản , nhu cầu để tránh đau và căng thẳng , và cũng tạo ra niềm vui . Nhu cầu về chắc chắn là cái cơ chế cho sống sót . Nó tác động đến nhiều như nào chúng ta sẵn sàng làm trong cuộc sống – trong công việc , trong đầu tư và trong mối quan hệ của chúng ta . Nhu cầu cao hơn về chắc chắn , độ sẵn sàng mạo hiểm của bạn ít hơn để thực hiện hay chịu một cách cảm xúc . Theo cách này , đây là nơi “ chịu đựng rủi ro” thật sự của bạn đến .

Ở một mức độ cơ bản , mỗi người chúng ta có một nhu cầu làm thỏa mãn cảm giác cốt lõi về sự ổn định trong thế giới . Ở một mức độ rất cơ bản , thỏa mãn nhu cầu về sự chắc chắn giúp đảm bảo sự tiếp nối về DNA của chúng ta . Chúng ta làm cái gì chúng ta cần để có sự chắc chắn bằng cách đảm bảo những cái cơ bản , làm công việc cần thiết , trả hóa đơn , làm chắc mái nhà trên đầu của chúng ta , an toàn trong những mối quan hệ và cố gắng của chúng ta .

6 nhu cau co ban cua con nguoi

Tất cả chúng ta đều có nhu cầu làm thỏa mãn một cảm giác cốt lõi về ổn định ở trong thế giới .

Thách thức về làm thỏa mãn nhu cầu này là thế giới và cuộc sống xung quanh chúng ta liên tục thay đổi và do đó thỉnh thoảng nhu cầu về sự chắc chắn tạo ra chúng ta đặt một hàng rào kiểm soát xung quanh cuộc sống của chúng ta để sống trong vùng thoải mái và chống lại sự thay đổi ( ngay cả những thay đổi lành mạnh). Theo sự tích cực , thỏa mãn nhu cầu con người về sự chắc chắn có nghĩa là tìm và tạo ra một cảm giác về sự trung tâm và ổn định ở bên trong

Nhu cầu 2 : Sự không chắc chắn/Sự đa dạng

Nhu cầu về sự không chắc chắn , tính đa dạng , thách thức , thay đổi , ngạc nhiên , phiêu lưu

Để tôi hỏi bạn một câu hỏi : Bạn có thích ngạc nhiên không ? Nếu bạn nói “có” , bạn đang dối chính bạn ! Bạn thích cái ngạc nhiên mà bạn muốn . Cái mà bạn không muốn , bạn gọi là vấn đề ! Nhưng bạn vẫn cần chúng để có một số cơ bắp trong cuộc sống của bạn . Bạn không thể phát triển cơ bắp—hay nghị lực—trừ khi bạn có cái gì đó để đẩy lại .

Chúng ta mỗi người cần trải nghiệm một cảm giác sự chắc chắn ở trong thế giới , có những lần khi chúng ta phải phá vỡ từ cái được biết , được định rõ là có thể đoán trước để cho phép chính chúng ta tiến lên phát triển và hoàn thiện chúng ta hơn.  Nhu cầu về sự không chắc chắn , tính đa dạng và sự chuyển dịch phá vỡ những mô hình về tính có thể đoán trước và sự trì trệ , cho phép chúng ta mở rộng bản thân và khám phá chính chúng ta trong sự chuyển dịch.  Tất nhiên có rủi ro trong sự bỏ cái gì là chắc chắn và đã được biết , nhưng khi chúng ta bỏ “ đòi hỏi cần biết “ , chúng ta bước vào phạm vi của những khả năng là không bị giới hạn bởi những trải nghiệm quá khứ.

6 nhu cau co ban cua con nguoi

Có những lúc chúng ta phải phá vỡ từ cái gì đã được biết .

Trong cuộc sống , cố gắng của chúng ta để làm thỏa mãn nhu cầu về sự đa dạng có thể đưa đến sự khắc nghiệt khi con đường của chúng ta liên tục thay đổi (về vị trí , mối quan hệ , công việc … ) và trong khi chúng ta có thể có những lúc tham dự một bữa buffet đầy đủ khác nhau là chính xác cái gì chúng ta cần , cuối cùng thỏa mãn nhu cầu về sự đa dạng bằng cách thay đổi môi trường bên ngoài của chúng ta , có thể ngăn cản chúng ta tham gia một cách đầy đủ vào cuộc sống ngay nơi chúng ta ở.

Theo cái tích cực , sự đa dạng đi với sự giải quyết cân bằng cho phép chúng ta dịch chuyển một cách năng động bên trong và bên ngoài của chúng ta – cho phép thay đổi khi thay đổi đòi hỏi , bắt đầu với chính bản thân . Khi chúng ta tạo ra một sự thay đổi xác thực bên trong , cái nào cần thay đổi bên ngoài sẽ được thực hiện một cách rất tự nhiên ( thường không cần đi đến một đất nước khác hoặc bỏ công việc hay mối quan hệ để khám phá ra những thách thức giống nhau tiếp theo )

Hai nhu cầu con người đầu tiên này ( sự chắc chắn và sự đa dạng ) hoạt động như những cực – dường như là những sức mạnh đối lập mà cùng tạo ra một cái trọn vẹn tổng thể.  Khi chúng ta mất thăng bằng với một cái ( ví dụ quá chắc chắn thì chúng ta bị buồn chán ) nó thường là cái khác ( cái gì đó mới) mà mang chúng ta trở lại vào sự cân bằng .

6 nhu cau co ban cua con nguoi

Tìm một sự cân bằng giữa sự chắc chắn và sự đa dạng

Nhu cầu 3 : Ý nghĩa

Nhu cầu về sự ý nghĩa , được công nhận , cảm giác được gần đến , được tôn kính , được muốn , đặc biệt

Chúng ta tất cả đều cần cảm giác quan trọng , đặc biệt , duy nhất hay được cần đến . Như nào một số người trong chúng ta lấy cái ý nghĩa ? Bạn có thể có nó bằng cách kiếm hàng tỉ đô la , hay lấy những bằng cấp—xếp loại với master hay tiến sĩ . Bạn có thể tạo lên một lượng người theo lớn trên Twitter .Hay bạn có thể lấy bằng cử nhân hay trở thành người nội trợ thật sự . Một số người làm bằng cách xăm lên người và đeo lên người khắp mình và trong những chỗ chúng ta không muốn biết đến .Bạn có thể lấy ý nghĩa bằng việc có những vấn đề nhiều hơn hay lớn hơn bất kỳ ai khác . “ Bạn nghĩ chồng của bạn là kẻ lôi thôi khó ưa , thì xem tôi đây ! Tất nhiên , bạn cũng có thể lấy nó bằng cách sống một cách tinh thần hơn ( hay vờ là thế ) .

Chi tiêu nhiều tiền có thể làm chúng ta cảm thấy có ý nghĩa , và cũng có thể chi tiêu rất ít . Chúng ta đều biết người mà liên tục khoe khoang món hời của họ , hay người cảm thấy đặc biệt vì sưởi ấm nhà họ với phân bò và ánh sáng mặt trời . Một số người rất giàu lấy ý nghĩa bằng cách giấu sự giàu có của họ . Như Sam Walton , nhà sáng lập Wal-Mart và lúc là người giàu nhất châu mỹ , đã lái xe quanh Bentonville, Arkansas trong xe ô tô cũ , chứng minh anh ta không cần xe Bentley – nhưng tất nhiên , anh ta đã có cả đội máy bay riêng của anh sẵn sàng .

Ý nghĩa cũng là một người kiếm tiền—đó là bạn tôi Steve Wynn đã có sự giàu có của anh ấy . Người đàn ông làm Las Vegas như ngày nay biết là con người sẽ trả bất kể cái gì tin tưởng là “ tốt nhất” , bất kể cái gì làm họ cảm thấy đặc biệt, duy nhất hay quan trọng , bất kể cái gì làm họ nổi bật từ đám đông. Anh ta cung cấp những trải nghiệm sang trọng , chuyên biệt có thể tưởng tượng được trong casino và khách sạn của anh ấy— họ là thật sự rất tuyệt và không ai địch nổi trên thế giới .

Khi chúng ta cân bằng những ảnh hưởng của sự chắc chắn và sự đa dạng trong cuộc sống của chúng ta và bước ra vào thế giới , nhu cầu con người tiếp theo là được thừa nhận , được công nhận giá trị chúng ta là ai và cái gì chúng ta làm . Nhu cầu cho sự ý nghĩa quan trọng nói cho chúng ta rằng chúng ta không tồn tại trong sự tách biệt mà là một phần của một cái tổng thể lớn hơn , và đề là được một phần hiệu quả của cái tổng thể đó chúng ta cần biết rằng chúng ta đang tham gia vai trò của chúng ta – và được kính trọng cho sự bày tỏ đó . Làm thỏa mãn nhu cầu của chúng ta về ý nghĩa quan trọng là việc tạo ra ý thức cá tính riêng của chúng ta ở trong thế giới .

Thách thức để hoàn thành nhu cầu này là khi chúng ta trở lên chỉ phụ thuộc vào sự tán thành từ người khác để cảm thấy được trọn vẹn bên trong chúng ta ( một thách thức lớn cho teen ) . Hoặc nếu chúng ta có một nguồn của sự quan trọng ý nghĩa mà mạnh mẽ hơn những mặt khác trong cuộc đời của chúng ta ( ví dụ công việc hay nghề nghiệp ) , cái nguồn đó có thể trở thành một sự ham mê gây cho chúng ta mất sự nhìn xa và làm giới hạn chiều sâu của những mối quan hệ trong những mặt khác.  Theo sự tích cực , nhu cầu của chúng ta về sự quan trọng ý nghĩa làm thỏa mãn cảm giác nhỏ bé bên trong để theo con đường riêng nguyên vẹn của chúng ta và bày tỏ với thế giới và bằng cách làm như thế sức mạnh cuộc sống đang trao cho chính chúng ta và những người xung quanh chúng ta .

6 nhu cau co ban cua con nguoi 2

Khi chúng ta tìm thấy sự ý nghĩa ở bên trong , chúng ta không cần sự đồng ý chấp thuận từ người khác.

Nhu cầu 4 : Tình yêu và sự kết nối

Nhu cầu về sự kết nối , giao thiệp , sự thân mật và chia sẻ tình yêu với người khác

Nhu cầu cơ bản thứ 4 là tình yêu và kết nối . Tình yêu là oxy của cuộc sống ; đó là cái gì tất cả chúng ta muốn và cần nhất . Khi chúng ta yêu một cách hoàn toàn chúng ta cảm thấy đang được sống  , nhưng khi chúng ta mất tình yêu , nỗi đau là quá lớn mà hầu hết mọi người quyết định kết nối , một chút của tình yêu .Bạn có thể lấy cảm giác của kết nối hay tình yêu qua sự thân mật hay tình bạn hay cầu nguyện , hay đi bộ trong thiên nhiên . Nếu chẳng gì làm được , bạn có thể lấy một con chó .

Bốn nhu cầu đầu tiên này là cái gì mà tôi gọi là nhu cầu cá nhân . Chúng ta tìm tất cả những cách để có chúng—dù là làm việc chăm chỉ  , giải quyết những vấn đề lớn hay tạo ra những câu chuyện để hợp lý hóa chúng . Hai cái cuối là nhu cầu về tinh thần. Cái này hiếm hơn—không phải mọi người đáp ứng được .  Khi những nhu cầu này được thỏa mãn , chúng ta cảm thấy thật sự được tron vẹn .

Chúng ta mỗi người có một nhu cầu yêu và được yêu bởi người khác . Mỗi người chúng ta có một nhu cầu thuộc về nơi nào đó .

Trung tâm trải nghiệm của chúng ta về sự trọn vẹn trong cuộc sống là tình yêu xác thực và tạo ra kết nối sâu với người khác . Trong khi hoàn thành nhu cầu của chúng ta về ý nghĩa , quan trọng có thể tạm thời làm đầy chiếc cốc của chính bạn , trao đổi tình yêu xác thực và kết nối với người khác cho phép chiếc cốc đó tràn ra và đổ vào những trái tim và cuộc sống của những người chúng ta cùng với . Sự chuyển dịch đến nhu cầu con người này là giống nhiều với sự chuyển dịch từ dây thần kinh bụng đi lên trái tim vì nó lấy năng lượng và sự tập trung của chúng ta vượt qua quan tâm bản thân và khám phá năng lượng sâu bên trong chúng ta về sự chia sẻ với những người khác .

Như với những nhu cầu con người trước , có những cách khác nhau để trải nghiệm và bày tỏ tình yêu và sự kết nối của chúng ta với người khác – một số cái lành mạnh và cân bằng hơn những cái khác . Trong hầu hết những trường hợp nơi cân bằng nhất thắp lên sự trọn vẹn về nhu cầu con người này bằng cách lấy sự kết nối xác thực với và yêu nhiều mặt của con người chính chúng ta . Khi chúng ta được kết nối với chính bản thân với cảm giác xác thực nhất , sự kết nối này một cách tự nhiên điều chỉnh và thấm vào kết nối xác thực và tình yêu người khác .

6 nhu cau co ban cua con nguoi 2

Tình yêu và sự kết nối

4 nhu cầu đầu tiên thường được nhắc đến như nhu cầu cá nhân vì chúng là trung tâm xung quanh những yêu cầu cá nhân của chúng ta đối với sự trọn vẹn và sự đạt được về vật chất . Nhu cầu tâm lý con người , hai nhu cầu cuối được xác định như là nhu cầu về tinh thần vì chúng cho cánh cửa đến cảm giác sâu hơn về hạnh phúc thật sự và sự trọn vẹn trong cuộc sống theo cả hai vật chất và không vật chất .

Nhu cầu thứ 5 : Phát triển

Nhu cầu phát triển về thể chất cảm xúc tri thức và tinh thần

Nếu bạn không đang phát triển , bạn đang chết đi . Nếu một mối quan hệ không đang phát triển , nếu kinh doanh không phát triển, nếu bạn không đang phát triển tiến lên , dù bao nhiêu tiền bạn có trong ngân hàng , bao nhiêu bạn bè bạn có, bao nhiêu người yêu bạn—bạn sẽ không trải nghiệm sự trọn vẹn hoàn chỉnh thật sự . Và cái lý do chúng ta phát triển , tôi tin là vì, chúng ta có một số giá trị để cho đi .

Một sự thật là mọi dạng sống trên trái đất là để sống sót , để lớn mạnh , chúng ta phải phát triển . Dù chúng ta đang nói về một sinh vật nhỏ bé , một mối quan hệ hoặc sự cố gắng sáng tạo , mà ngừng phát triển , cuối cùng sẽ đình trệ và chết . Nhu cầu phát triển của con người phụ thuộc và nuôi dưỡng bốn nhu cầu đầu tiên của con người , mang năng lượng vào tất cả những mặt trong cuộc sống của chúng ta . Như với tất cả nhu cầu con người , nhu cầu về sự phát triển cuối cùng cũng có thể dẫn đến mất cân bằng .

Phát triển và mở rộng có thể được hoàn thành ở ngay chính nó mà thỉnh thoảng sự tìm kiếm của chúng ta để hoàn thành yêu cầu này gây chúng ta bị giới hạn chính bản thân từ sống hoàn toàn với hiện tại trong cuộc sống như nó có , hoặc trì hoãn áp dụng kiến thức và sự phát triển của chúng ta vào thế giới vì sợ hãi không là “ sẵn sàng” hoặc “có đủ” . Theo mặt tích cực , hoàn thành nhu cầu về phát triển của chúng ta đi với sự chấp nhận rằng Sự phát triển là một hành trình , không có đích đến và sự phát triển liên tục cũng có nghĩa cho phép chính chúng ta là xác thực , là không hoàn hảo và tìm những cách thật sự để chia sẻ cái gì chúng ta khám phá và học hỏi với người khác .

6 nhu cau co ban cua con nguoi

Sự phát triển là một hành trình không bao giờ kết thúc hướng đến ánh sáng

Nhu cầu thứ 6 : Sự đóng góp

Nhu cầu về cho đi , quan tâm , bảo vệ vượt khỏi chính chúng ta , có lợi cho những người khác và cho những điều tốt.

Nghe như nó là ủy mị , cái bí mật cuộc sống là cho đi . Cuộc sống không phải là về tôi ; nó là về chúng ta . Hay nghĩ về cái đó , cái gì bạn làm đầu tiên khi bạn có một tin tốt hay tin lý thú ? Bạn gọi cho ai đó bạn yêu quý và chia sẻ nó . Chia sẻ làm tăng cường mọi thứ bạn trải nghiệm .

Cuộc sống thật sự là về tạo ra những ý nghĩa . Và ý nghĩa không đến từ cái gì bạn lấy , nó đến từ cái gì bạn cho đi . Cuối cùng thì đó không phải là cái gì bạn lấy mà sẽ làm cho bạn hạnh phúc về lâu dài , mà đúng hơn là ai bạn sẽ trở thành và cái gì bạn sẽ đóng góp .

Bây giờ nghĩ về như nào tiền có thể đáp ứng sáu nhu cầu của con người . Tiền có thể cho chúng ta sự chắc chắn không ? Bạn đúng rồi . Sự đa dạng ? Kiểm tra xem . Rõ ràng nó có thể làm chúng ta cảm thấy quan trọng hay có ý nghĩa . Nhưng còn về sự kết nối và tình yêu ? Trong những lời bất hủ của ban nhạc Beatles, tiền không thể mua được tinh yêu . Nhưng nó có thể mua cho bạn con chó đó ! Và nó có thể , một cách không may mắn , đưa cho bạn cảm giác sai về sự kết nối nhưng nó thu hút những mối quan hệ , dù không luôn là kiểu trọn vẹn nhất . Như nào về sự phát triển ? Tiền có thể cung cấp tăng trưởng trong kinh doanh và trong học tập . Càng nhiều tiền bạn có , bạn càng có thể đóng góp về mặt tài chính .

Nhưng đây là cái gì tôi thật sự tin tưởng : nếu bạn coi trọng ý nghĩa trên tất cả cái khác , tiền luôn để lại cho bạn sự trống rỗng trừ khi nó đến từ một sự đóng góp bạn đã làm . Và nếu bạn tìm kiếm ý nghĩa từ tiền , nó sẽ có một cái giá cao . Bạn đang tìm kiếm những con số lớn nhưng không chắc bạn sẽ tìm thấy sự trọn vẹn lớn .

Ý nghĩa cuối cùng trong cuộc sống không đến từ các thứ bên ngoài , mà từ những thứ bên trong . Nó đến từ cảm giác ý thức về quý trọng bản thân , mà không là cái gì chúng ta có thể lấy từ người khác . Mọi người có thể nói bạn là đẹp , thông minh , giỏi nhất , hay họ có thể bảo bạn là con người kinh khủng nhất hành tinh – nhưng cái gì quan trọng là cái gì bạn nghĩ về chính bạn . Dù như nào bạn tin , sâu bên trong bạn đang tiếp tục phát triển và thúc dục chính bạn , làm và cho đi hơn là thoải mái. Người giàu nhất trên trái đất là người hiểu rõ giá trị .

Khi chúng ta đi lên nhu cầu thứ 6 của con người chúng ta đi vào sức mạnh cuộc sống mục đích cuộc sống của chúng ta và mang giá trị thật sự vào cuộc sống của những người khác . Nhu cầu đóng góp của chúng ta tăng lên một cách tự nhiên từ hoàn thành chắc chắn 5 nhu cầu kia , được bày tỏ theo cách mà mang một cảm giác thật sự về giá trị đến thế giới .

Sự đóng góp đến từ một khao khát căn bản để có cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa ở cái gì đó , để tạo ra sự khác biệt , giày cho hoặc mang cái gì đó đến với thế giới mà tiếp tục mang lợi ích cho những người khác khi chúng ta không còn . Nhu cầu của chúng ta về sự đóng góp có thể được hoàn thành theo vô số cách – từ việc bắt đầu 1 tổ chức hoặc tình nguyện hỗ trợ một lý do chúng ta tin tưởng , để đơn giản là dừng cuộc sống bận rộn hàng ngày của chúng ta để cười , ôm hoặc giúp ai đó khi cần ) . Thách thức với nhu cầu con người này là khi chúng ta kết nối với khả năng cung cấp con người với sự phục vụ chân thực trong thế giới , chúng ta có thể nhanh chóng trở nên bị tràn ngập với tất cả những nơi , con người và động vật mà cần sự hỗ trợ .

Nhiều người đánh giá nhu cầu về sự đóng góp cao hơn tất cả những nhu cầu khác , thấy khó khăn để đóng góp và cho chính họ . Một trong những sự biểu lộ lớn nhất của nhu cầu này đến khi chúng ta cho phép chính chúng ta nhận ra rằng sự đóng góp không chỉ đến từ cái gì chúng ta là mà còn từ ai chúng ta là ở khoảnh khắc hiện tại . Khi chúng ta cho phép sự đóng góp của chúng ta theo cách đơn giản nhất , những hành động xuất hiện từ nơi này được kết nối với chúng ta là ai và mang đến sức mạnh lớn .

6 nhu cau co ban cua con nguoi

Sự đóng góp đến từ một khao khát căn bản để có cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa ở cái gì đó

Như nào bạn đang đáp ứng 6 nhu cầu con người của bạn ?

Ở mỗi mặt khác nhau của cuộc sống và sự phát triển của con người chúng ta một cách tự nhiên đánh giá những nhu cầu khác nhau bởi những lý do khác nhau . Cuối cùng tạo ra một sự hoàn thành trọn vẹn , thành công và cuộc sống hạnh phúc sẽ có lẽ sẽ đan một sự cân bằng tích cực giữa tất cả 6 nhu cầu con người này .

Đây là một số câu hỏi để giúp bạn lấy một ý thức về như nào những nhu cầu này hiện nay đang đáp ứng hoặc không trong cuộc sống của bạn

  •  Như nào sáu nhu cầu con người đang biểu hiện trong cuộc sống của bạn ?
  • Nếu bạn sắp xếp nhu cầu con người để cái nào có sự tập trung nhất của bạn . Cái nào sẽ là ưu tiên hàng đầu trong danh sách của bạn ?
  • Nhu cầu nào của con người mà bạn đáp ứng theo cách tích cực/cho đi và cái nào cảm giác mất cân bằng , quá say mê hoặc thiếu thốn trong cuộc sống của bạn ?
  • Nhu cầu gì mà bạn có thể tập trung để làm hoàn thành theo một cách mới mà sẽ kết nối hơn với bạn là ai và như nào bạn muốn sống cuộc sống của bạn ?
  • Có cái thứ bảy trong tám nhu cầu mà bạn sẽ thêm vào danh sách không ? Như nào bạn sẽ hoàn thành cái đó ?

Leave a comment