doi pho voi nguoi kho chiu
16 Th5

Như nào để đối phó với người gây khó chịu

“Cái gì bạn tập trung vào sẽ lớn lên”

Như nào bạn đối phó với người bạn không thể chịu đựng? Đó có thể là người hàng xóm cạnh nhà, bạn bè, hay thậm chí những người thân trong gia đình. Trong suốt hành trình của tôi, tôi đã thấy không có người tích cực hay người tiêu cực…chỉ có sự cộng hưởng. Năm cách tuyệt vời để đối phó với người khó chịu tôi đã sử dụng trong cuộc sống hàng ngày là:

  1. Đừng lấy nó làm cá nhân

Nhiều vấn đề của mọi người không phải là vấn đề của chúng ta, chúng là của họ. Bạn không thể làm hài lòng mọi người, nếu ai đó không thích bạn, thật là tệ, tất cả bạn có thể làm là mỉm cười với họ. Nhiều người chiếu vấn đề cá nhân của họ lên bạn.

  1. Giữ bình tĩnh

Như nào chúng ta cảm thấy bên trong là như nào chúng ta mang chính chúng ta ra bên ngoài. Một khi bạn có thể mỉm cười, khi bạn đang đối phó với ai đó bạn không cộng hưởng cùng, bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn và bước vào trạng thái cân bằng bên trong. Giữ đầu của bạn ngoảnh lên trong khi nói chuyện với mọi người – nhớ rằng cơ thể của bạn là cái tâm trí vô thức. Nhiều người đi lại với cả cuộc đời của họ với cái đầu cúi xuống đất. Giữ cho cái lưng thẳng…giúp chúng ta đứng đúng. Đương đầu với mọi người không phải là câu trả lời nhưng không phải là kìm nén cảm gíac…nhớ rằng sức mạnh nằm ở bên trong.

Thở thoải mái là thiết yếu, nhiều người khó chịu muốn chúng ta rơi vào trong phản ứng lại của họ.

Bất kể cái gì bạn đang chống lại bạn cũng mất năng lượng, do đó sự cưỡng lại sẽ càng làm mạnh hơn. Trở nên tĩnh lặng bên trong giúp bạn phát triển sức mạnh bên trong, dũng cảm, là cân bằng; người khó chịu không còn là khó chịu nữa. Không có người khó chịu, đó là sự hiểu của chúng ta về cái gì là khó chịu. Mọi người thấy người khó chịu theo cách khác nhau. Mọi thứ trong vũ trụ dựa vào sự cộng hưởng, dựa vào qui luật của sự giống nhau, do đó – chúng ta thu hút cái gì chúng ta làm.

  1. Đặt mọi thứ theo cách nhìn xa…dừng lo lắng, bắt đầu sống.

“Người khó chịu này quan trọng như nào?”

Để vượt qua bất kỳ người khó chịu hay tình huống, bạn phải buông ra. Chúng ta phải thay đổi cách chúng ta phản ứng lại với mọi người, trước khi chúng ta thay đổi cách tương tác với họ. Mọi thứ dựa vào như nào chúng ta phản ứng lại, chúng ta phải nhận lấy trách nhiệm. Có quá nhiều thứ đang xảy ra trên thế giới.

“Tại sao bạn để sợ hãi của ai đó phá hủy bạn?”

“Như nào bạn sẽ sử dụng năng lượng của bạn?”

Bạn càng tập trung vào cái gì nó càng phát triển, do đó – thay đổi tập trung của bạn. Đặt những thứ trong viễn cảnh xa giúp bạn vượt qua họ. Hỏi chính bạn:

“Như nào người này đang giữ cái gương cho tôi?”

Nhiều người chúng ta gọi là khó chịu, về bản chất đang giúp chúng ta khám phá ra cái chân thực của chính chúng ta. Họ cho phép chúng ta thấy những vấn đề chưa được giải quyết bên trong chúng ta. Nhận lấy trách nhiệm về chính cảm giác và hành động của bạn, đảm bảo rằng người khác không còn là cái nguyên nhân.

  1. Đặt chính bạn trong cái giày của họ

Tất cả chúng ta đến từ những nền tảng khác nhau, có sự thấu cảm, mà là khả năng để nhận ra cảm xúc của người khác, làm giải phóng bạn. Hiểu người khác đến từ đâu, như nào họ nhìn thế giới, có ý nghĩa bạn có thể ở trên bất kỳ hoàn cảnh nào.

Học như nào để không đánh giá người khác một cách quá nghiêm trọng, bạn thấy người khó chịu này không phải là người khó chịu nữa – như là một cuộc đi dạo trong công viên.

  1. Cứ tiếp tục

Trong cuộc sống vũ trụ đưa cho mỗi người một công việc. Những người khó chịu này được cần trên hành tinh, vì họ giúp bạn chạm vào cái xác thực của bạn. Tự nhiên có cảm giác của  hài hước và đó là cái gì chúng ta cần khi đối phó với người khó chịu.

Bạn càng nghĩ về người khác, người mà mang cho bạn sự chán nản, bạn càng trở thành họ. Khi bạn mỉm cười năng lượng phải đi qua bạn đầu tiên, trước khi nó chạm đến người khác. Thái độ chúng ta có là thiết yếu khi đối phó với người khó chịu…như nào chúng ta phản ứng lại. Chúng ta không thể kiểm soát như nào người khác hành động – chỉ như nào chúng ta phản ứng lại.

Chúng ta đến hành tinh này để có trải nghiệm con người được mở rộng nhất có thể và thức dậy đến một thế giới của những khả năng vô tận. Không có thời gian cho những suy nghĩ nhảm, bạn là xứng đáng hơn thế.

Mỗi người khó chịu bạn gặp như một người dạy của bạn. Một khi bạn qua bài kiểm tra họ ở đây để dạy cho bạn, họ không còn trở thành người khó chịu nữa. Họ khó chịu, vì họ đang kiểm tra bạn…kẻ thù lớn nhất của bạn là người bạn tuyệt vời nhất của bạn.

Gậy và đá có thể làm gãy xương của tôi, nhưng lời nói sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi, lời nói thật sự làm tổn thương. Lời nói là dao động chúng ta phải không đặt lời nói và năng lượng của người khác lên trên tình trạng bên trong của chúng ta .Duy trì sự cân bằng là chìa khóa, thay đổi môi trường bên trong của bạn để nâng lên tinh thần của bạn và sự cân bằng bên trong. Nhiều người đặt chính bản thân trong môi trường không thân thiện mà có nhiều người khó chịu xung quanh.

Kết nối với những tâm hồn đẹp, nhiều người khó chịu lấy đi niềm vui của chúng ta, nhưng họ không tiêu cực – chỉ…không có sự cộng hưởng ở đó. Mỗi lúc mà suy nghĩ về ai đó không thích, bạn đang lấy đi khoảnh khắc của niềm vui – học từ quá khứ, nhưng không sống ở đó.

Cái ‘năng lượng phóng qua’ là cái mà tôi gọi liên quan đến như nào người khác đổ thùng rác lên người bạn. Họ phóng đến, để lại tất cả các vấn đề của họ lên bạn, sau đó vượt qua trong một sự vội vã gấp đột ngột…cảnh giác về ‘năng lượng phóng qua’. Chúng ta phải thanh lọc cảm giác của chúng ta trong khi đối phó với người khó chịu, chúng ta đến đây để tỏa sáng, không để ai lấy đi hào quang của bạn.

Leave a comment