Như nào bạn muốn cuộc đời bạn trở thành
21 Th5

Như nào bạn muốn cuộc đời bạn trở thành

“Bằng việc chọn những suy nghĩ của bạn và bằng việc chọn dòng cảm xúc nào bạn sẽ giải phóng và cái nào bạn sẽ tăng cường , bạn quyết định chất lượng ánh sáng của bạn . Bạn quyết định cái ảnh hưởng bạn có lên cái khác , và bản chất trải nghiệm của cuộc sống của bạn “. GAZY ZUKAV

Chơi trò chơi giả vờ . Viết ra những dòng về như nào bạn muốn cuộc đời bạn trở thành , từ đó , bao nhiêu tiền bạn muốn, đến nghề nghiệp ước mơ của bạn , và ngôi nhà bạn thích sống .

Bây giờ nhắm mắt lại và sống trong cái trải nghiệm , ngửi cái mùi , nói những lời , sống trong ngôi nhà đó .

Làm một cái tấm bảng quan sát : mua một số giấy dán , cắt và dán hình người , vật và những mục tiêu bạn khao khát nhất . Nhìn nó mỗi ngày , và cảm giác như thể bạn đã có nó !

Nếu bạn giữ cái nhìn đó và thực hiện mỗi ngày , vũ trụ sẽ tìm kiếm sự đẻ làm phù hợp với sự tạo thành đó .

Đây là công cụ mạnh mẽ trong việc tạo ra cuộc đời mà bạn muốn ; đây là hình dung ở dạng cao nhất của nó .

Leave a comment