hanh dong cho giac mo
28 Th5

Lấy hành động cho giấc mơ

“Đi theo niềm vui của bạn và vũ trụ sẽ mở những cánh cửa nơi có những bức tường.” Joseph Campbell

 • Thực hiện hành động cho giấc mơ mỗi ngày
 • Lời trích dẫn” niềm tin mà không có hành động là chết” là đúng 100% .
 • Bạn có thể hình dung và nói tất cả những thứ bạn muốn, nhưng hành động cũng là phần chủ yếu của quá trình tạo ra.
 • Không chỉ là bất kỳ hành động nào, mà là hành động đầy cảm hứng !
 • Chúng ta lúc nào cũng có những thiên thần xung quanh, và những thiên thần này là liên tục đưa cho chúng ta những đầu mối và dẫn chúng ta đến hoàn thành nhiệm vụ cuộc đời của chúng ta. Những thiên thần của chúng ta là” cảm giác ruột gan” chúng ta thường có.
 • Khi bạn có một cảm giác đi theo cách vào đó hay làm cái gì đó, hãy làm nó! Nó có thể dẫn dắt bạn đến hoàn thành mục tiêu của bạn.
 • Thực hiện mục tiêu của bạn, vũ trụ sẽ đưa cho bạn sự hướng dẫn truyền cảm hứng. Nhận lấy những hướng dẫn đó! Bạn sẽ biết những hướng dẫn này vì chúng sẽ có cảm giác như hành động vui sướng thay vì sự vật lộn cưỡng ép .
 • Ghi nhớ rằng vũ trụ không bắt làm việc quá sức bất kể cái gì, thậm chí không chỉ cho bạn lấy phương hướng nào
 • Bất kể cái gì bạn tìm kiếm, bạn sẽ thấy: lời kinh thánh, “ cố tìm bạn sẽ thấy”
 • Cái cái gì bạn đang tập trung vào là đang mở rộng ra trong thực tại của bạn, thành công hay thất bại.
 • Nếu bạn để ý, những thứ bạn nhấn mạnh nhất sẽ liên tục hiện ra trong cuộc sống của bạn.
 • Có một câu nói cổ xưa, “ cái gì bạn đang tìm kiếm là cũng đang tìm kiếm bạn”
 • Theo đuổi/tập trung vào sức khỏe, giàu có, thịnh vượng và sự bình yên vây quanh, và bạn sẽ làm chúng là phần chi phối cuộc sống của bạn

Leave a comment