Hành trình vũ trụ của chúng ta
17 Th5

Hành trình cuộc sống của chúng ta

Một con mèo với một loại ung thư “ không thể chữa được” . Một công việc mà luôn luôn là không chắc chắn .Mối quan hệ của con người là dễ tan vỡ , không thể biết trước và thỉnh thoảng thay đổi nhanh chóng . Cơ thể của chính tôi , dường như là khỏe mạnh – nhưng vẫn có thể bị bệnh tật , mệt mỏi , và tuổi tác .

Cuộc sống là không thể đoán trước . Tuy nhiên nhiêu người chúng ta nghĩ , chúng ta kiểm soát được nó , sự thật là chúng ta không bao giờ biết được cái gì sẽ đến . Mọi thứ có thể thay đổi trong tức thì . Đây là sự thật mà khó khăn để chấp nhận , vì dù theo một cách tinh thần chúng ta biết rằng tất cả mọi thứ trong cuộc sống là không lâu dài , luôn thay đổi , chúng ta thường không cảm thấy một cách sâu sắc . Chúng ta cứ cố gắng để kiểm soát cuộc sống chúng ta tượng tượng rằng chúng ta có thể đoán trước và kiểm soát những sự kiên tương lai . Chúng ta tượng tượng rằng chúng ta kiểm soát , hay ít nhất có một ảnh hưởng mạnh lên những sự kiện bên ngoài .

Nhưng đây không thật sự là cái tình huống . Sự thật là , tất cả các lo lắng đó , tác động và cố gắng để kiểm soát là hầu hết lãng phí sức lực .Chúng ta không làm chủ được thế giới bên ngoài . Chúng ta không thể đoán được tương lai . Kế hoạch tốt nhất của chúng ta luôn có thể bị thất bại tồi tệ .

Không có sự đảm bảo được tìm thấy trong thế giới bên ngoài . Không có công việc chắc chắn , hay mối quan hệ hay bất kể hoàn cảnh nào .Mọi thứ đều thay đổi .Chúng ta có thể , có khả năng , mất tất cả trong nháy mắt .Vậy nơi nào sự đảm bảo thật sự được tìm thấy ? Chắc chắn không ở trong thế giới bên ngoài mà tốt hơn là ở bên trong .

“ Tin vào bản thân để phản ứng lại một cách chính xác khi thảm họa xảy đến , sợ hãi thật sự là mất tin tưởng vào chính bạn”—Alan watts

Đây là sự đảm bảo thật sự duy nhất – sự đảm bảo của tin vào chính bạn , sự đảm bảo linh hoạt và thay đổi theo môi trường , sự đảm bảo về khả năng tự giúp mình về mặt tinh thần và cảm xúc . Tốt hơn là chúng ta giúp bản thân bằng cách nghĩ về những nguồn lực của bên trong bản thân hơn là chỉ nghĩ những sự kiện bên ngoài . Sự đảm bảo và hạnh phúc của chúng ta đến từ sự bình yên bên trong chúng ta –khả năng của chúng ta để chấp nhận bất ky hoàn cảnh nào , thích nghi với nó , sử dụng nó , học từ nó , và ( có lẽ ) vượt qua nó .

Chúng ta càng làm cái này , sự tự tin của chúng ta càng lớn lên , đến lúc , chúng sẽ phát triển đến một cảm giác thật sự của bảo đảm trong cuộc sống của chúng ta .. cảm giác của độc lập hoàn toàn với hoàn cảnh bên ngoài . Một cách thực tế , điều này gợi ý rằng nhiệm vụ của chúng ta là tìm kiếm những trải nghiệm mới và xây dựng khả năng của chúng ta để thích ứng với chúng . Đây là lí do tôi nghĩ hành trình như là một thực hành tinh thần tiềm năng . Hành trình – đặc biệt là những cuộc phiêu lưu dài thách thức – mở rộng khả năng của chúng ta để chấp nhận và thích nghi với những thứ chưa biết , không mong chờ . Loại hành trình này là một sự thực hành luyện tập mạnh mẽ trong sự thay đổi và vô thường .

Joseph Campbell, nhà nghiên cứu về tinh thần nổi tiếng , đã nhận ra sợi chỉ chung chạy qua hành trình về tinh thần được tìm thấy trong hầu hết nền văn hóa . Anh ta thấy rằng trong khi những câu chuyện luôn được đưa ra như những hành trình bên ngoài , chúng thực tế là đại diện hành trình bên trong mà tất cả chúng ta phải làm .

Cuối cùng thì , chúng ta tất cả phải rời khỏi nhà ( nơi thoải mái và an toàn ) , chúng ta tất cả phải đối mắt với những thách thức của cuộc sống đang thay đổi , tất cả chúng ta phải đối mặt với mất mát , và chúng ta tất cả phải đi đến sự hiểu biết về tính tạm thời vô thường và sự thông thái của chính chúng ta . Đây là hành trình của vũ trụ .

Leave a comment