Để tình yêu dẫn đường cho bạn
12 Th5

Để tình yêu dẫn đường cho bạn , không phải sợ hãi

Để tình yêu dẫn đường bạn , không phải sợ hãi . Cái gì tôi thấy trên hành trình của tôi là : tình yêu là cái tần số cao hơn trên hành tinh . Có hai cách bạn có thể chọn để sống là : trong tình yêu hay trong sợ hãi , yêu đưa bạn lên cao , sợ đưa bạn xuống dưới . Tình yêu thì không có biên giới hạn chế nào nhưng bạn không thể đi qua cái gì bạn sợ .

Bây giờ trên hành tinh tôi thấy nhiều tâm hồn đẹp đang chia sẻ , kết nối với nhau . Về bản chất chúng ta đang nhớ lại chúng ta là ai , đó là lúc quay trở lại thiên nhiên , sống đúng , ăn đúng để kết nối với cái xác thực của chúng ta . Cái gì tôi thấy mà đang xảy ra trên hành tinh là rất tuyệt: chúng ta đang dịch chuyển nhiều hơn vào trái tim , chúng ta đang trở thành văn hóa dựa vào trái tim hơn . Quá lâu chúng ta bị bẫy sống trong tâm trí , cái tâm trí như tôi thấy đã giữ nhiều người sống như người tù .

Đó là lúc để tạo ra một thế giới mới , bắt đầu tôn trọng cây cối , con vật , tất cả những thứ đang sống trong tồn tại này . Chúng ta không giết cái gì chúng ta không thể tạo ra . Đó là lúc để kết nối lại với tự nhiên , hòa nhịp với giác quan của chúng ta , đầu hàng đến tự nhiên . Không có sợ hãi trong tự nhiên , chỉ có năng lượng của tình yêu , đó là cái gì mà chúng ta được tạo thành – chúng ta được tạo thành từ cùng cấu trúc như mẹ tự nhiên . Chúng ta phải nhớ rằng nhiều người chúng ta sống trong hành tinh , để thoát khỏi sợ hãi ,ngừng đưa năng lượng cho cái gì mà không giúp , phục vụ chúng ta . Chúng ta phải buông ra mọi thứ mà không còn phục vụ chúng ta . Con người là đang trên một cuộc chạy khỏi chính nó . Nhiều người chúng ta là đang làm bất cứ cái gì để thoát khỏi chính chúng ta . Chúng ta phải kết nối trở lại với chính chúng ta , đó là cách duy nhất mà chúng ta sẽ bước vào sống trong trái tim .

Đó là về kết hợp phần lão trái mà về logic với phần não phải là về sáng tạo , và tạo ra sự hơp nhất . Cái đó mở cánh cửa đến trái tim , từ đó chúng ta có thể làm bất cứ điều gì . Sự thức tỉnh mới , mô hình mới tất cả là về buông ra , lột bỏ các lớp , trở lại dạng tinh thể . Đó là cái gì đang xảy ra  vì thực tại được thể hiện ngay lúc này trong không gian này là ở đây một cách rõ ràng là nâng dao động của hành tinh .

Nhiều người trong chúng ta trong nền văn hóa này , chúng ta bị loạn thần , chúng ta suy nghĩ qua nhiều . Sợ hãi là sản phẩm của tâm trí , trái tim không có sợ hãi cho đến khi bạn nghĩ về nó . Cái gì giúp tôi trên hành trình này là loại trừ tất cả các suy nghĩ , để kết nối lại với trái tim . Người xưa đã biết cái bí mật kỳ diệu , họ đã biết cái gì ? Họ đặt trái tim ở trước cái tâm trí . Cái gì chúng ta đã làm trong xã hội này là đặt tâm trí lên trước sau đó mới đến trái tim . Trái tim là cái trung tâm của trực giác , do đó nó biết cái tốt nhất . Một khi chúng ta kết nối đến nó chúng ta có thể được nâng lên đến vô hạn . Đó là cái gì đã xảy ra trên hành tinh . Chúng ta chịu một bùa phép to lớn , nhiều người trong chúng ta thậm chí còn không biết điều đó . Mọi thứ được viết ra có một sức mạnh , sức mạnh của từ ngữ , về bản chất đó là dao động . Nếu chúng ta không cẩn thận chúng ta sẽ trở thành nô lệ qua lời nói . Sách mà được viết , chúng ta có ý cho chúng tạo ra khả năng của chúng ta thay vì chúng làm chúng ta như người tù .

Để nâng dao động chúng ta phải hỏi chính chúng ta : cái gì chúng ta đang hòa nhịp vào ? Nó hoạt động kiểu như thế này : bạn càng hòa nhịp vào hệ thống , bạn càng trở thành cái hệ thống đó . Đó là cái gì tôi đã tìm thấy trên hành trình này . Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta càng di chuyển vào cái hệ thống , chúng ta càng trao quyền cho nó . Chúng ta là chất keo giữ mọi thứ cùng nhau . Tất cả đều được gắn với hệ thống niềm tin .

Không có thời gian cho nói dối , sự thật sẽ thắng thế . Sự thật luôn ở cốt lõi khi chúng ta đi vượt qua sự dối trá , sự phân tán . Chúng ta tháo rời màn che , về bản chất chúng ta trở lên tự do , đó là cái gì đang xảy ra . Cái gì tôi không bao giờ được học ở trường tôi học ngoài tự nhiên  . Tự nhiên bộc lộ xác thực của chúng ta , vui thú với ánh nắng , cười trở lại , chạy trong công viên  , giữa cánh đồng , nhảy trên biển .

Nâng dao động của bạn , bạn có sức mạnh để làm điều đó . Bạn không phải tin vào chính bạn , bạn phải hiểu về chính bạn  . Ngay bây giờ trên hành tinh đó là lúc cho sự thành thật và có một bộ lạc mới đang hình thành . Bộ lạc này không có màu , không có chủng tộc , không quốc tịch . Nó không được liên kết với bất kỳ đảng phái nào . Nó chỉ là nó . Đó là cái gì tôi thấy trên hành trình này . Điều tuyệt vời về bộ lạc mới này là nó không có lãnh đạo , bậc thánh nào . Không có vị cứu thế nào đến để cứu chúng ta , chúng ta đang trở thành người làm chủ thế giới của chính chúng ta . Mỗi người đang trở thành người lãnh đạo của chính họ . Vì chúng ta không hướng ra bên ngoài sức mạnh của chúng ta . Quá lâu chúng ta đã bị giữ chặt trong dao động thấp trên hành tinh đơn giản là vì chúng ta luôn tìm kiếm bên ngoài của chính chúng ta . Bây giờ đó là lúc lấy cái hành trình bên trong chúng ta ngay trước mặt trời . Những thứ tuyệt vời đang ở đường chân trời nhưng tất cả bắt đầu bằng để tình yêu dẫn dắt bạn , không phải sợ hãi . Chúng ta đang nạp , đang lạp lại , đang phục hồi lại .. đó là tất cả .

Leave a comment