Ban that ban gia
07 Th4

Bạn thật và bạn không thật

Tôi đoc commen ai đó đã viết là có quá nhiều bạn bè không thật ngày nay . Tôi sẽ đưa cho bạn cái nhìn của tôi về chủ đề này , khi chúng ta nói về mọi người không là như họ đã nói . Họ tấn công chúng ta , họ thay đổi . Tôi nói tất cả là về như nào thu hút cái mặt tích cực và tiêu cực của chính bạn . Bạn thấy nhiều người chúng ta , chúng ta thấy ai đó , họ đang hạnh phúc , đang cười , đang hát . Họ đầy vui sướng , bạn nói : tối thích người đó . Nhưng bạn không thấy cái mặt khác , phụ thuộc vào cái mặt nào họ cho bạn thấy . Cái đó sẽ hình thành hình ảnh của họ trong tâm trí bạn . Đó là tại sao , chúng ta không cho người khác thấy mặt tiêu cực của chính chúng ta nếu không chúng ta sẽ không có bạn bè nào . Tôi nói đó là về hiểu bạn là ai để thu hút đúng người mà hỗ trợ bạn , để trở thành phiên bản tốt nhất của chính bạn . Khi chúng ta nói về như nào để phát hiện ra một người bạn không thật , hay như nào để tim ra bạn bè đúng . Tôi nói , ví dụ như là ngay bây giờ trong mạng xã hội , bạn có thể có hàng nghìn bạn , nhưng hãy hỏi chính bạn . Vào ngày mưa khi bạn một mình ở nhà , họ có mặt không ? . Họ sẽ có mặt khi thời gian là khó khăn không ? , có lẽ không , trừ khi bạn trả cho họ .

Nhưng bạn phải hỏi chính bạn là như nào , loại của năng lượng gì bạn đang dùng . Đó là câu hỏi lớn ,vì trong suốt cuộc đời tôi , có lúc mà tôi thu hút người mà tôi nghĩ là không thật , là bạn giả . Bởi vì chính cách sống của tôi là rất giả lúc đó . Có nghĩa là tôi không kết nối thật với chính bản thân . Tôi bị lạc lõng , do đó mọi tương tác tôi đã có chỉ là sự phản chiếu của như nào tôi cảm thấy về chính bản thân . Bây giờ tôi không có bạn giả nào , tôi chỉ có người mà nâng cao giá trị của tôi . Bởi vì bạn phải thấy rằng tất cả là về chiều sâu để hình thành mối quan hệ lâu dài . Vấn đề với mạng xã hội là chúng ta chỉ ở mức bề mặt . Ai đó thêm bạn vào như là bạn , bạn nói : ồ tôi có bạn , nhưng bạn là như nào ? Bạn càng gỡ bỏ mặt lạ của người đó đi . Bây giờ bạn đi đến cái cốt lõi , đó là cách duy nhất tình bạn có thể tỏa sáng . Hỏi họ lần đầu họ làm thứ điên rồ , làm người khác sợ ,  đi sâu vào , và bây giờ bạn đã xóa bỏ cái biên giới , cái rào cản . Về bản chất bạn trở lên thân mật hơn , một lần nữa tất cả là do chúng ta .

Một khi bạn thay đổi rung động năng lượng , mọi thứ khác sẽ được kết nối với cùng tần số đó . Không có người mà là tốt , không có người mà là xấu , chỉ có sự cộng hưởng . Đó là cái gì tôi đã học , đó là tại sao tôi không lấy theo cách cá nhân . Nếu ai đó không cộng hưởng với bạn , không có nghĩa là họ không thật . Nó chỉ có nghĩa là đang có sự nhiễu về tín hiệu . Nó giống như kết nối wifi , sóng là rất yếu . Khi ai đó đang kết nối với bạn , sóng là rất mạnh . Đó là tai sao bạn cảm thấy kinh ngạc .

Nhiều lần bạn phải hỏi chính bạn , như nào bạn đang cảm thấy về chính bạn . Đó là câu hỏi lớn nhất . Đó là tại sao tôi đã thu hút những người tuyệt vời trong cuộc đời tôi . Họ là không hoàn hảo , nhưng khi nào bạn đặt tất cả trứng trong một cái giỏ , bất kỳ khi nào bạn đưa ai đó một công việc mà làm cho bạn cảm thấy 100% . Bạn sẽ gặp rắc rối . Đó là tại sao tôi luôn nói hãy yêu chính bạn 100% bởi vì chúng ta phải trở thành người bạn tốt nhất của chính chúng ta . Đó là cái gì mà tôi đã thấy , một khi bạn như thế mọi người sẽ được thu hút đến bạn một cách tự nhiên , những người mà có cùng rung động tần số . Khi bạn cảm thấy mọi người xung quanh bạn là không thật , đó là cái tín hiệu mà bạn đang gửi ra ngoài vũ trụ , và điều ước của bạn sẽ được vụ trũ đáp lại . Bạn bắt đầu nhìn vào mặt thấp nhất của mỗi người . Tôi nói người mà tôi gặp , chúng ta có thể cùng nhau học , cùng chia sẻ , cùng phát triển . Tôi gửi cái tín hiệu ra và đó là cái gì tôi nhận lại , hơn thế đó là cái gì mà tôi mong đợi . Sự thật chỉ là khi bạn đang quan sát , và bấy giờ bạn đang tạo nó ra . Đó là bí mật , thế nên tôi nói kết nối với chính bản thân bạn , đừng lo lắng cái gì mà người khác đang làm . Bởi vì trong vũ trụ có sự tương phản : nóng – lạnh , đực – cái , đêm – ngày. Qua sự tương phản chúng ta mới khám phá ra sự xác thực của chính chúng ta . Đó là lí do tại sao tôi biết ơn mỗi người tôi gặp , ngay cả khi tôi không đồng ý với họ , nhưng bạn có thể học gì đó từ họ và không gần lại với họ nữa . Vây quanh bạn với tình yêu của chính bạn , và người đúng với bạn sẽ tìm ra đường đến với bạn .

 

 

Leave a comment