noi cam on
27 Th4

Bạn có nói câu cám ơn  hôm nay , với những người bình thường hàng ngày : bố , mẹ , những người bạn ..

Có một câu truyện về một về CEO rất thành công và người gác cổng . Mọi ngày người CEO đi làm và đi qua người gác cổng như là người gác cổng không là gì cả . Bởi vì trong tâm trí , CEO được sinh trong gia đình giàu có , và có mọi thứ . Họ luôn nghĩ : tại sao tôi nên nói cám ơn họ , đó là công việc , là nhiệm vụ của họ . Một ngày CEO đi đến văn phòng , cảm thấy đau nhói ở ngực , nhìn quanh chỉ thấy người gác cổng . Anh ta định phớt lờ đi , nhưng giờ nó đang rất đau , sau đó anh ta nói ‘ cứu ‘  . Người gác cổng nhận thấy CEO đang bị cơn đau khủng khiếp và nhanh chóng gọi xe cứ thương . Tại bênh viện , họ nói CEO bị cơn đau tim , người gác cổng đã cứu cuộc đời anh ta . Thời gian qua đi , CEO nhận ra rằng : những người mà bạn cảm thấy thấp kém hơn bạn ,  những người đó có thể cứu sống bạn một ngày . Tôi đối xử với CEO và người gác cổng ngang bằng nhau , vì mọi người sống trên hành tinh này đều có giá trị . Bạn có thể cần đến họ khi mà bạn ít mong đợi nhất .

Beautiful day !

Leave a comment