dung so sanh voi nguoi khac
30 Th4

Dừng so sánh bản thân với người khác trong 2 phút

Bạn có bao giờ cảm thấy , người khác có cái tốt hơn bạn : họ là hạnh phúc hơn tôi , họ có nhiều niềm vui hơn tôi , họ có nhiều tiền hơn tôi , họ là rất tuyệt . Tôi chỉ ngồi ở đây , buồn tẻ . Đó là như nào một người cảm thấy . Có một câu truyện kể về người luôn cảm thấy hàng xóm của họ là tốt hơn họ . Họ thấy rằng bãi cỏ hàng xóm xanh hơn , mặt trời chiếu sáng hơn phía họ , có nhiều thứ đến với họ và họ chỉ ở đây , buồn tẻ .

Suy ngẫm điều này , họ có thể nói ba ngôn ngữ , họ là người huấn luyện violin cổ điển . Họ đã có nhiều thứ đến với họ , họ chỉ không thấy điều đó . Một ngày họ tình cờ gặp người hàng xóm . Họ kiểu như : như nào thế , bạn quá tuyệt vời , bạn quá nổi tiếng , tôi chỉ ngồi ở đây .. Họ có cuộc nói chuyện , họ kể về có thể nói ba ngôn ngữ , hàng xóm của họ rất ngạc nhiên , người hàng xóm ước có thể làm được như thế .

Bạn có điều gì đó đặc biệt , bạn thật sự có . Cái gì chúng ta học được từ câu truyện này là thỉnh thoảng chúng ta cảm thấy mọi người là tuyệt vời , nổi tiếng .. còn chúng ta thì buồn tẻ . Cùng cái người mà chúng ta ngưỡng mộ , có thể một cách bí mật ngưỡng mộ bạn . Thế nên nhắc nhở bạn ngày hôm nay : mọi người đều có cái gì đó đặc biệt , vình danh cái quà tặng độc của bạn hôm nay .

Beautiful day

Leave a comment