cai-toi-va-cai-ban-that-su-la
30 Th4

Cái tôi và cái thật sự bạn là

Cái tôi , như nào để giải quyết với cái tôi . Cái tôi là tốt hay là xấu ? Tôi nên đón nhận hay loại trừ nó ? Nhiều người trong chúng ta biết người với cái tôi rất lớn . Cái này gợi ý rằng họ là khoe khoang , ngạo mạn , vênh váo . Nhiều người trong chúng ta bị thu hút bởi người khiêm tốn , người không có cái tôi lớn này . Cái tôi – ego – là một từ latin nghĩa là tôi . Sigmund Freud làm thuật ngữ này trở lên phổ biến khi anh ta nói về cái tôi là cái phần có ý thức của chúng ta để đối phó với thực tại . Cái ID– tự ngã là cái phần bản năng vô thức , cái siêu tôi liên quan đến cái đạo lý , cái tôi – bản ngã là người phân giải giữa hai cái này . ‘ Tôi có quan điểm của tôi về cái này ‘ đó là cái tôi . Như nào tôi thấy nó là : cái tôi là cái vỏ ngoài của chính chúng ta , đó không phải là chúng ta . Cái tôi là không tiêu cực cũng như tích cực  . Cái tôi chỉ trở thành vấn đề khi chúng ta đồng nhất với nó , đó chỉ là một phần nhỏ của chúng ta là ai . chúng ta là thực tại đa chiều có trải nghiệm của con người . Cái tôi là cái cá tính , là cái mặt là nhiều người mang theo , đó là cái lớp bảo vệ , là cái kính dâm . Chúng ta càng hòa nhịp với trái tim , chúng ta càng gỡ bỏ cái tôi ra khỏi ghế lái . Vì cái tôi là cái thể hiện của chính bản thân , nhưng nó không là 100% của chúng ta là . Không có cái tôi ego mà không có cái sự so sánh . Tôi là tuyệt vời nhất , tôi là giỏi nhất , không ai là giỏi hơn tôi . Không có cái tôi mà không có sự so sánh . Cái tôi với nhiều người trong chúng ta được tạo bởi sợ hãi . Cách duy nhất để bỏ đói cái tôi là bỏ qua , buông ra cái ý kiến , mong chờ của xã hội .về bản chất là dừng so sánh chúng ta với người khác . Đó là như nào để đối phó với cái tôi , vì cái tôi luôn muốn ganh đua . Về bản chất cái tôi là về sự sống sót và đó là tại sao cái tôi liên kết với cái tâm trí không phải trái tim .Trái tim không sống trong cái tôi , vì trái tim không cần sống sót , trái tim không sợ hãi . Sợ hãi là cái dấu hiệu sai của cái gì hiện ra thật sự . Cái tôi đối phó với cái kích thích bên ngoài mọi lúc . Cái gì mọi người đang nghĩ về tôi ? cái gì tôi nên làm , không nên làm ? Trái tim ở trong sự hiểu biết . Để đối phó với cái tôi , chúng ta phải tự nhắc nhở rằng , chúng ta phải buông đi cái kiểm soát . Cái tôi luôn là về kiểm soát cái tình huống . Cái tôi không bao giờ muốn là sai , chỉ muốn là đúng , bởi vì cái tôi là cái sợ hãi . Đó là cái chìa khóa ở đây .

Đó không phải là đặt cái tôi vào trong một phòng , chôn vui nó . Đó là về nhận thức , hiểu cái tôi . Cái tôi sống trong sự tách biệt , tôi – không có cái tôi nếu không có cái chúng ta     . Sự tách biệt là cái ảo tưởng lớn nhất đã được tạo ra . Bởi vì mọi thứ đều được kết nối , mọi thứ đều hoạt động trong mối quan hệ cộng sinh với mỗi cái khác . Chúng ta đều cùng phụ thuộc lẫn nhau , đó là như nào chúng hoạt động trong vũ trụ . Cái tôi giúp chúng ta hòa nhịp với đúng tần số , nếu không chúng ta sẽ đi theo bất kỳ thứ gì , chúng ta sẽ theo bất kỳ ai . Cái tôi giúp chúng ta nói : tôi là khác biệt , đó là cái tình yêu với bản thân đến . Cái tôi giúp nâng cao tình yêu với bản thân .

Nhiều người trong chúng ta ở với một nhóm mà chúng ta không cộng hưởng với cái năng lượng ở đó. Cái gì giúp chúng ta thoát ra khỏi nhóm đó là cái tôi . Chúng ta nói : tôi xứng đáng cái tốt hơn , tôi xứng đáng sống trong thế giới mà tôi chọn . Cái tôi có một chỗ , chúng ta phải nhớ rằng đặt trái tim lên trước . Khi chúng ta nhìn vào nhiều người bị thu hút đến với người khiêm tốn , đó là vì họ đang lột trần ra các lớp họ nghĩ ai họ là . Họ đang sống trong trái tim , họ buông đi cái tâm trí  , về bản chất họ đang chạm vào các cảm giác của họ . Chúng ta cảm thấy năng lượng tinh khiết đến từ họ , họ không đeo cái mặt lạ mà là cái tôi . Họ đang lột bỏ các lớp , họ đang cho chúng ta thấy cái xác thực của bản thân họ .

Nhiều người trong chúng ta có câu thần chú mà chúng ta nói , câu thần chú của cái tôi : tôi là tuyệt với , tôi là giàu có  , tôi là hạnh phúc , tôi là tự do . Cái này là tuyệt vời để đánh thức và kích hoạt DNA bên trong chúng ta . Đó là cái tôi với hiệu lực đầy đủ của nó , nó có thể giúp chúng ta . Tuy nhiên vấn đề với cái tôi là khi chúng ta thấy cái tôi là chính chúng ta . Cái tôi là cái tách biệt : tôi – bạn .  Luôn có cái phân cấp trong cái tôi , đó là tại sao người với cái tôi lớn , họ luôn cảm thấy ở cao hơn , ở trên người khác . Có thể họ không là như thế , có thể chỉ là như nào chúng ta diễn giải nó như thế , mọi thứ đều dựa vào cái hiểu . Không có người tốt hay xấu , chỉ có sự cộng hưởng . Chúng ta phải là người sử dụng cái tôi , không phải bị sử dụng bởi cái tôi . Hiểu rằng để thật sự chạm vào chính chúng ta , chỉ có thể xảy ra trong trái tim , không có cái suy nghĩ liên quan vào . Đó là bước vào thực tại , nơi mà thậm chí lời nói là tan biến .

Nhiều người trong chúng ta bị bẫy trong cái tôi , tại sao cái này kích thích nhiều người . Bởi vì có sự phòng thủ chúng ta đưa ra . Chúng ta nói : đây là cái gì là tôi .. bạn sẽ không thể làm gì được . Chúng ta không đầu hàng . Để đối phó với cái tôi chúng ta phải học để đầu hàng và là xác thật về bản thân , không phải là ai đó mà bạn nghĩ bạn sẽ là . Cái tôi không phải là cái thật sự của bạn , chúng ta đóng những vai , khi chúng ta đi làm , nói chuyện với bố mẹ , bạn bè .. ai mà bạn thật sự là ? Đó là tôi là cái tôi là . Chúng ta phải kết nối lại với cái đó . Không phải là cái phần nhất thời này của chúng ta là cái tôi mà về bản chất là cái dạng suy nghĩ . Cái tôi tìm kiếm cái chú ý bên ngoài nó , để đối phó với cái tôi , chúng ta phải hỏi chính bản thân cái động cơ chúng ta làm điều nhất định nào đó . Chúng ta đang làm vì chúng ta muốn hay chúng ta đang làm vì  để có được sự đồng ý từ người khác .

Chúng ta phải hiểu về chính bản thân . Đó không phải là về phán xét người khác như nói : họ có cái tôi quá lớn . Có thể bản thân họ là không nghĩ họ như thế . Sự hiểu , nhân thức của chúng ta về bản thân có ý nghĩa lớn hơn cách hiểu người khác có về chúng ta . Chúng ta chỉ có thể biết nếu chúng ta xác thực với chính bản thân . Một cách tuyệt tôi hiểu cái tôi là cái tôi cho phép chúng ta trở lên là duy nhất , nếu không là cái tôi thì nhiều người trong chúng ta vẫn sẽ theo sau cái đám đông . Vì cái tôi cho chúng ta cái cảm giác về bản thân , cá nhân . Mọi thứ đều được kêt nối , đúng thế nhưng tất cả chúng ta là duy nhất . Cái tôi giúp chúng ta yêu bản thân . Khi nhiều người trong chúng ta thấy ai đó với cái tôi lớn , chúng đang phản chiếu lại chính chúng ta . Chúng ta phải hỏi chính bản thân : người này với cảm giác lớn về yêu bản thân , cái này có gì ý nghĩa gì tôi ? tại sao tôi lại sợ cái tôi của người khác vì một khi chúng ta thấy thoải mái với bên trong chính chúng ta , không ai có thể đe dọa đến chúng ta . Với tôi , đối phó với cái tôi là nhận ra chúng ta không là cái tôi – ego . Cái tôi là cái suy nghĩ , tuy nhiên cái : tôi là cái tôi là không thay đổi . Nhưng từ ngày này sang ngày khác chúng ta đều thay đổi . Một khi chúng ta nhận ra rằng cái tôi được chất lên bởi tất cả những suy nghĩ , chúng ta lấy từ xã hội , bạn bè , gia đình , thậm chí cả định nghĩa chúng ta đưa cho chính bản thân . Nhưng đây không phải là chúng ta .

Tóm lại cái tôi không tốt hay xấu , nó chỉ trở thành vấn đề khi chúng ta đồng nhất nó là thực tại 100%  ,  cái phản chiếu chủa chúng ta là ai .

 

 

 

 

Leave a comment